ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, and anxiety in university students [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 195-204 | DOI: 10.14744/agri.2023.48657  

The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, and anxiety in university students

Halil Yılmaz1, Evrim Göz2
1Division of Anatomy, Department of Basic Science, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Tarsus University Faculty of Health Sciences, Mersin, Türkiye

Objectives: In recent years, with the development of technology, screen exposure among university students has increased and caused various physical and psychological effects. The aim of this study is to investigate the relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, anxiety, and sleep disorders in university students.
Methods: Two hundred and twenty-six students were evaluated online in this study. Study outcomes were headache, depression, anxiety, stress, neck disability, and sleep quality.
Results: When the screen exposure was examined, it was observed that the stress, anxiety, and depression levels of the students increased as the smartphone use increased (p<0.05). Headache severity (p=0.028) in those who use smartphones for 7 h or more; It was observed that the frequency of severe neck disability increased in those who used a smartphone or computer for 7 h or more (p=0.005, p=0.026).
Conclusion: To prevent physical and psychological problems that may arise due to the increase in screen use time in university students, it is necessary to monitor the frequency of screen use of the students, to organize trainings that explain the physical and psychological effects of long-term screen exposure and increase the level of awareness.

Keywords: Anxiety, depression, neck disability, screen exposure, stress.


Üniversite öğrencilerinde ekrana maruz kalma ile boyun sakatlığı, baş ağrısı, stres, depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki

Halil Yılmaz1, Evrim Göz2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Anatomi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Mersin, Türkiye

Amaç: Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle üniversite öğrencileri arasında ekran maruziyeti artmış, çeşitli fiziksel ve psikolojik etkilere neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde ekran maruziyeti ile boyun sakatlığı, baş ağrısı, stres, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 226 öğrenci çevrim içi olarak dahil edildi. Çalışmanın sonucunda baş ağrısı, depresyon, anksiyete, stres, boyun sakatlığı ve uyku kalitesi değerlendirildi.
Bulgular: Ekran maruziyeti incelendiğinde akıllı telefon kullanımı arttıkça öğrencilerin stres, kaygı ve depresyon düzeylerinin arttığı gözlendi (p<0,05). Yedi saat ve üzeri akıllı telefon kullananlarda baş ağrısı şiddeti (p=0,028); 7 saat ve üzeri akıllı telefon veya bilgisayar kullananlarda ciddi boyun sakatlığı sıklığının arttığı görüldü (p=0,005, p=0,026).
Sonuç: Üniversite öğrencilerinde ekran kullanım süresinin artması nedeniyle ortaya çıkabilecek fiziksel ve psikolojik sorunları önlemek için öğrencilerin ekran kullanım sıklığının izlenmesi, uzun süreli ekran maruziyetinin ve bilgisayar kullanımının fiziksel ve psikolojik etkilerini anlatan eğitimler düzenlenmesi, farkındalık düzeyinin artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekrana maruz kalma, boyun sakatlığı, stres, depresyon, anksiyete


Halil Yılmaz, Evrim Göz. The relationship between screen exposure and neck disability, headache, stress, depression, and anxiety in university students. Ağrı. 2023; 35(4): 195-204

Corresponding Author: Halil Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.