ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(3): 127-134 | DOI: 10.5505/agri.2016.48343  

The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain

Meltem Yıldırım1, Nevin Kanan2
1Yeditepe University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing
2Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing

Aim: In the last two decades, mirror therapy is becoming widely used on the management of phantom limb pain (PLP). However, the role of nurses on mirror therapy is not well explained yet. This study aimed to determine the effect of mirror therapy on the management of PLP, and to discuss the importance of mirror therapy in nursing care of amputated patients.
Methods: This quasi-experimental study was conducted with 15 amputated patients who had PLP in pain management department of a university hospital and a prosthesis clinic in Istanbul, Turkey. Forty-minutes of practical mirror therapy education was given to the patients and asked to practice for 4-weeks at home. The patients were asked to write down the severity of their PLP before-and-after the therapy each day with 0-10 Numeric Pain Intensity Scale.
Results: Mirror therapy practiced for 4-weeks provided a significant decrease in the severity of PLP. There wasn’t any significant relation between the effect of mirror therapy and demographic, amputation and/or PLP related characteristics. The patients who weren’t using prosthesis had greater effect from mirror therapy.
Conclusions: Mirror therapy can be used as an adjunctive method in the medical and surgical treatment of PLP. It’s a method which patients can practice independently, so that they can enhance their self-control on the phantom pain. As mirror therapy is a safe, economic and easy-to-use method; in the nursing care plan of the patient with PLP, mirror therapy should be considered in the patient’s education plan.

Keywords: Phantom limb pain, mirror therapy; pain management; nursing care


Fantom Ekstremite Ağrısının Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi

Meltem Yıldırım1, Nevin Kanan2
1Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Giriş ve Amaç: Son iki dekatta, ayna terapisi fantom ekstremite ağrısının (FEA) yönetiminde sıkça kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Ancak, literatürde ayna terapisinde hemşirenin rolüne ilişkin yeterince bulgu yoktur. Bu çalışma, FEA üzerinde ayna terapisinin etkisini incelemek ve ampüte hastalara verilen hemşirelik bakımında ayna terapisinin kullanımının önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel düzendeki bu çalışma FEA bildiren 15 ampüte hasta ile İstanbul’daki bir üniversite hastanesi ve özel bir protez kliniğinde gerçekleştirildi. Verilen 40 dakikalık ayna terapisi eğitiminden sonra hastalardan 4 hafta boyunca terapiye evde devam etmeleri ve 0-10 Sayısal Ağrı Şiddeti Skalası kullanarak günlük FEA puanlarını terapiden önce ve sonra kaydetmeleri istendi.
Bulgular: Dört hafta boyunca her gün uygulanan ayna terapisi ile FEA şiddetinde anlamlı bir düşüşün olduğu saptandı. Ayna terapisi uygulaması ile hastaların demografik özellikleri, ampütasyon ve/veya FEA ile ilişkili özellikleri arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. Protez kullanmayan hastaların ayna terapisinden daha fazla yarar gördüğü saptandı.
Sonuç: Ayna terapisi FEA’nın tıbbi ve cerrahi tedavisine ek olarak destekleyici bir yöntem olarak uygulanabilir. Bu yöntem, aynı zamanda hastanın bağımsız olarak uygulayabileceği bir yöntem olması nedeniyle hastaların ağrı yönetimindeki öz-kontrollerini de arttıracaktır. Bu bağlamda ayna terapisinin güvenli, ekonomik ve kullanımı kolay bir yöntem olması nedeniyle, FEA’sı olan hastaların hemşirelik bakım planına dahil edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Fantom ekstremite ağrısı, ayna terapisi; ağrı yönetimi; hemşirelik bakımı


Meltem Yıldırım, Nevin Kanan. The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain. Ağrı. 2016; 28(3): 127-134

Corresponding Author: Meltem Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.