ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Does the application of pulse radiofrequency to the suprascapular nerve provide additional benefit in patients who have undergone glenohumeral intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block? [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 272-277 | DOI: 10.14744/agri.2022.44342  

Does the application of pulse radiofrequency to the suprascapular nerve provide additional benefit in patients who have undergone glenohumeral intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block?

Halil Çetingök1, Gökhan Işık Serçe2
1Division of Pain Medicine, Department of Anesthesiology, Istanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Pain Medicine, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hospital, Tekirdağ, Türkiye

Objectives: Shoulder pain is one of the most common musculoskeletal pain syndromes. Interventional treatments can be applied to patients who do not respond to conservative therapies. Intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block are both short-acting and may sometimes be clinically inadequate. In this study, the answer to the question of whether pulse radiofrequency application to the suprascapular nerve provides additional benefit was investigated.
Methods: Patients who had shoulder pain and were injected between October 2016 and April 2018 were evaluated retrospectively. Totally 160 patients who underwent shoulder injections were included in the study. Patients were divided into two groups: 114 patients who underwent shoulder intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block, as Group 1 and 46 patients who underwent pulse radiofrequency to the suprascapular nerve, in addition to shoulder intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block, as Group 2.
Results: There was no statistical difference between the groups in pre-intervention numerical rating scale (NRS) scores. One month after the intervention, NRS scores of Group 2 were significantly lower than Group 1. In both groups, 1 month after the intervention NRS scores were significantly lower than pre-intervention. The duration of pain relief for Group 2 was longer than Group 1. The satisfaction percentages of patients for Group 2 were higher than Group 1.
Conclusion: In addition to glenohumeral intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block, pulse radiofrequency application to the suprascapular nerve provides additional benefits in terms of NRS scores, duration of pain relief, and patient satisfaction.

Keywords: IntraIntra-articular steroid injection, pulsed radiofrequency, shoulder pain, suprascapular nerve block.


Glenohumeral eklem içi steroid enjeksiyonu ve supraskapuler sinir bloku uygulanan hastalarda supraskapuler sinire pulse radyofrekans uygulanması ek fayda sağlar mı?

Halil Çetingök1, Gökhan Işık Serçe2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
2Ağrı Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Omuz ağrısı, kas iskelet sistemi ağrı sendromları arasında en sık görülenlerden biridir. Konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalarda girişimsel tedaviler uygulanabilir. Eklem içi steroid enjeksiyonu ve supraskapuler sinir blokunun her ikisi de kısa etkilidir ve bazı durumlarda klinik olarak yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada, supraskapuler sinire pulse radyofrekans uygulamasının bu girişimlere ek fayda sağlayıp sağlamadığı sorusunun cevabı araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2016 ile Nisan 2018 tarihleri arasında omuz ağrısı olan ve enjeksiyon yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Toplamda omuz enjeksiyonu uygulanan 160 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1’e omuz içi steroid enjeksiyonu ve supraskapuler sinir bloku uygulanan 114 hasta; Grup 2’ye ise omuz eklem içi steroid enjeksiyonu ve supraskapuler sinir blokuna ek olarak supraskapuler sinire pulse radyofrekans uygulanan 46 hasta alındı.
Bulgular: Girişim öncesi NRS skorlarında gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Müdahaleden bir ay sonra grup 2’nin NRS skorları grup 1’den anlamlı derecede düşük bulundu. Her iki grupta da girişimden bir ay sonraki NRS skorları girişim öncesine göre anlamlı derecede düşüktü. Grup 2’de enjeksiyonun etki süresi grup 1’den daha uzundu. Grup 2’deki hastaların memnuniyet yüzdeleri grup 1’den istatistiksel olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Glenohumeral eklem içi steroid enjeksiyonu ve supraskapuler sinir blokuna ek olarak supraskapuler sinire pulse radyofrekans uygulaması NRS skorları, etki süresi ve hasta memnuniyeti açısından ek fayda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eklem içi steroid enjeksiyonu, puls radyofrekans, omuz ağrısı, supraskapuler sinir bloku.


Halil Çetingök, Gökhan Işık Serçe. Does the application of pulse radiofrequency to the suprascapular nerve provide additional benefit in patients who have undergone glenohumeral intra-articular steroid injection and suprascapular nerve block?. Ağrı. 2022; 34(4): 272-277

Corresponding Author: Halil Çetingök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.