ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The effectiveness of the erector spinae plane block using methylprednisolone and bupivacaine in post-herpetic neuralgia: Case series [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 273-277 | DOI: 10.14744/agri.2021.43926  

The effectiveness of the erector spinae plane block using methylprednisolone and bupivacaine in post-herpetic neuralgia: Case series

Uğur Peksöz1, Ümran Öner2, Mine Çelik1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
2Department of Dermatology, Health Science University, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Türkiye

Post-herpetic neuralgia (PHN) is the most common chronic complication of herpes zoster and the most common pain syndrome associated with infections. There are medical and interventional treatment options in PHN, and some patients may be resistant to the preferred medical treatments. This situation negatively affects the quality of life of the patient. Interventional treatments come to the fore, especially in patients in whom medical treatments are not sufficient, and systemic side effects such as hepatotoxicity and nephrotoxicity occur. Erector spinal plane block (ESPB) is a recently described ultrasound-guided regional anesthesia technique. It is especially used to prevent post-operative pain due to trunk surgeries. In this study, ESPB was administered with methylprednisolone and bupivacaine in five patients who developed PHN after thoracic herpes zoster and did not have an expected response to three-month medical treatments. Pain severity was assessed using the Numerical Pain Rating Scale. We want to emphasize that ESPB, which is applied with steroids and anesthetics, is a speedy and longacting treatment option that increases the quality of life of the patient, has low side effects, and is a cost-effective treatment option.

Keywords: Chronic pain, interventional ultrasound, local anesthetic, methylprednisolone acetate, pain management.


Post herpetik nevraljide metilprednizolon ve bupivakain kullanılarak yapılan erektör spina plan blokunun etkinliği: Olgu serisi

Uğur Peksöz1, Ümran Öner2, Mine Çelik1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Post herpetik nevralji, herpes zosterin en sık görülen kronik komplikasyonudur ve enfeksiyonlarla ilişkili en sık görülen ağrı sendromudur. Post herpetik nevraljide medikal ve girişimsel tedavi seçenekleri bulunmaktadır ve bazı hastalar öncelikle tercih edilen medikal tedavilere dirençli olabilmektedir. Bu durum hastanın yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir. Özellikle medikal tedavilerin etkin olmadığı, hepatotoksisite ve nefrotoksisite gibi sistemik yan etkilerin ortaya çıktığı hastalarda girişimsel tedaviler ön plana çıkmaktadır. Erektör spina plan bloku son zamanlarda tanımlanan ultrasonografi eşliğinde uygulanan bir rejyonel anestezi tekniğidir. Bu çalışmada, torakal herpes zoster sonrası post herpetik nevralji gelişen ve üç aylık sürede uygulanan medikal tedavilere beklenen yanıt alınamayan beş hastada metilprednizolon ve bupivakain ile erektör spina plan bloku uygulandı ve ağrı şiddeti sayısal ağrı derecelendirme ölçeği ile değerlendirildi. Steroid ve anestezikler ile yapılan erektör spina plan blokunun, post herpetik nevralji tedavisinde oldukça hızlı ve uzun etkili, hastanın yaşam kalitesini yükselten, yan etkisi düşük ve ucuz bir tedavi seçeneği olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, girişimsel ultrasonografi, lokal anestezik, metilprednizolon asetat, ağrı tedavisi.


Uğur Peksöz, Ümran Öner, Mine Çelik. The effectiveness of the erector spinae plane block using methylprednisolone and bupivacaine in post-herpetic neuralgia: Case series. Ağrı. 2023; 35(4): 273-277

Corresponding Author: Uğur Peksöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.