ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Effect of applying reflexology massage on nitroglycerin-induced migraine-type headache: A placebo-controlled clinical trial [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(3): 116-122 | DOI: 10.5505/agri.2018.43815  

Effect of applying reflexology massage on nitroglycerin-induced migraine-type headache: A placebo-controlled clinical trial

Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali
Department of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Objectives: Nitroglycerin (NTG)-induced migraine-type headache is the most prominent side effect of nitrate therapy. Therefore, the aim of this study was to clarify the effectiveness of reflexology massage on intravenous NTG-induced headache in coronary care unit (CCU) inpatients.
Methods: This was a randomized clinical trial. The study sample included 75 patients that were randomly divided into three groups: control, intervention, and placebo groups. The intensity of baseline headache in patients who received NTG was measured by the numeric rating scale for pain (NRS Pain). Patients in the intervention group received reflexology massage two times for 20 min (at 3-h interval), wherein the upper part of patient’s both foot thumbs, which is the reflection point of the head, was massaged. In the placebo group, an unspecified point on the foot (heel), which was not related to the head, was massaged. Patients in the control group did not receive any massage.
Results: No baseline differences existed among the three groups for the mean pain scale score (p=0.66) before the study; but the difference between the groups after the application was statistically significant (p=0.000).
Conclusion: Reflexology massage can reduce the intensity of NTG-induced headache.

Keywords: Migraine, nitroglycerin-induced headache; reflexology massage.


Nitrogliserine bağlı migren tipi baş ağrısı üzerine refleksoloji masajının etkisi: Plasebo kontrollü bir klinik çalışma

Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali
Urmia Tıp Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelil ve Ebelik Anabilim Dalı, Urmia, İran

Amaç: Nitrogliserin (NTG) ile oluşan migren tipi baş ağrısı, nitrat tedavisinin en belirgin yan etkisidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarda refleksoloji masajının, intravenöz nitrogliserine bağlı baş ağrısı üzerine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma randomize bir klinik araştırmadır. Çalışma örnekleri rastgele yöntemi ile üç gruba ayrıldı ve 75 hasta; kontrol grubunu, plasebo grubunu ve müdahale grubunu oluşturdu.Nitrogliserin alan hastalarda baş ağrısı yoğunluğu Ağrı için Sayısal Değerlendirme Ölçeği (NRS) ile ölçüldü. Müdahale grubundaki hastalara 20 dakika boyunca iki kez refleksoloji masajı yapıldı. (İkinci masaj, birinciden 3 saat sonra yapıldı.), ayak başparmağının üst kısmı başın refleksoloji noktası olarak belirlenmiş bunun için refleksoloji masaji grubunda hastaların her iki ayak baş parmaklarının ust kısmına masaj uygulandı. Plasebo grubunda baş ağrısı ile ilişkili olmayan bir noktaya (ayak topuğuna) masaj yapıldı. Kontrol grubundaki hastalara herhangi bir masaj yapılmadı.
Bulgular: Çalışma öncesi ağrı skalası ortalamaları açısından üç grup arasında başlangıç farkı yoktu (p=0.66); ancak uygulama sonrası gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak yüksekti (p=0.000).
Sonuç: Refleksoloji masajı, nitrogliserine bağlı baş ağrısının yoğunluğunu azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Migren, nitrogliserine bağlı baş ağrısı; refleksoloji masajı.


Nima Imani, Shams Aldin Shams, Moloud Radfar, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali. Effect of applying reflexology massage on nitroglycerin-induced migraine-type headache: A placebo-controlled clinical trial. Ağrı. 2018; 30(3): 116-122

Corresponding Author: Haleh Ghavami, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.