ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(1): 45-48 | DOI: 10.5505/agri.2012.43043  

Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis

Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak
istanbul education research hospital, anesthesiology, istanbul

Kyphoscoliosis is a progressive disease that worsens with age. While applying anesthesia, kyphosis and/or scoliosis can lead to difficulty in both during endotracheal intubation and also performing regional interventional technics. In addition to aging and the direct effects of deformity such as neurological deficities and immobility; deterioration in cardiopulmonary functions can also develop in these patients. In this case, we aimed to report combined spinal epidural anesthesia experience in a 60 year-old woman with advanced kyphoscoliosis who underwent left femur periprostetic fracture operation. Spinal anesthesia was performed through L3-L4 intervertebral space by single dose of 10 mg %0.5 hyperbaric bupivacaine and epidural catheter was taken in for additional anesthesia and postoperative analgesia. Sufficient sensorial and motor block was provided and sensorial block was highen up to T6 dermatome level. There was no complication during the peroperative period and succesful anesthesia was established. Finally we conclude that combined spinal epidural anesthesia is a good alternative to general anesthesia in both reducing and preventing hemodynamic and respiratory complications for an elderly patient with kyphoscoliosis.

Keywords: combined spinal epidural anesthesia, kyphoscoliosis, difficult intubation


ileri derecede kifoskolyotik hastada kombine spinal epidural anestezi deneyimimiz

Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji, İstanbul

Kifoskolyoz yaşla birlikte artan progresif bir hastalıktır. Kifoz ve/veya skolyoz, anestezi uygulamaları sırasında endotrakeal entübasyon güçlüğüne ve rejyonel girişim tekniklerinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu hastalarda ilerlemiş yaşın yanında nörolojik defisit ve yürüme güçlüğü gibi deformiteye bağlı direk etkilerle birlikte kardiyopulmoner fonksiyonlarda da önemli bozulmalar görülebilmektedir. Bu olguda, 60 yaşında ileri derecede kifoskolyozu olan kadın hastada sol femur periprostetik kırık operasyonu nedeniyle uygulanan kombine spinal epidural anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık. Hastaya L3-L4 aralığından tek doz 10 mg hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi yapıldı ve epidural kateter yerleştirildi. Hastada cerrahi için yeterli duysal ve motor bloğun sağlandığı ve duysal bloğun maksimum T6 dermatom seviyesine yükseldiği görüldü. Peroperatif dönemde hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve başarılı bir anestezi uygulaması gerçekleştirildi. Sonuç olarak, kifoskolyozlu yaşlı bir hastada kombine spinal epidural anestezi uygulamasının hemodinamik ve solunumsal komplikasyonların azaltılması ya da önlenmesi için genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: kombine spinal epidural anestezi, kifoskolyoz, zor entübasyon


Sezen Solak, Emine Nur Ozyuvaci, Gamze Tuluk, Zafer Solak, Onat Akyol, Naile Toprak. Combined Spinal Epidural anesthesia in a patient with advanced kyphoscoliosis. Ağrı. 2012; 24(1): 45-48

Corresponding Author: Sezen Solak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.