ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Investigation of nurses’ pain related knowledge, attitude and clinical decision making skills [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(4): 36-43

Investigation of nurses’ pain related knowledge, attitude and clinical decision making skills

Serap Özer1, Banu Akyürek2, Zümrüt Başbakkal2
1Ege University School Of Nursing, Medical Nursing Department, İzmir, Turkey
2Ege University School Of Nursing, Peadiatric Nursing Department, İzmir, Turkey

The purpose of this study was to investigate the nurses’ ain related knowledge, attitude and clinical decision making skills. Three instruments were used in the study: (1) Nurses’ Introduction Form, (2) The Nurses' Knowledge and Attitudes Questionnaire and (3) Clinical Decision Making Survey Questionnaire developed by McCaffery and Ferrell was translated into Turkish and used with permission. The results showed that many nurses have inadequate knowledge about pain assessment and management, nurses’ (%47.4) did not observe patient’s behaviors to determine/assess the patient’s intensity of pain and %74.5 of nurses’ did not use pain assessment scales to measure the patient’s pain.

Keywords: Nursing, pain, knowledge, attitude, clinical decision making


Hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi, davranış ve klinik karar verme yeteneklerinin incelenmesi

Serap Özer1, Banu Akyürek2, Zümrüt Başbakkal2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin, (N=235) ağrı ile ilgili bilgi, davranış ve klinik karar verme yeteneklerini incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Hemşire Tanıtım Formu, Ağrı ile İlgili Hemşire Bilgi ve Davranışları Anketi, ve McCaffery ve Ferrell tarafından geliştirilen ve Türk toplumuna uyarlanan Klinik Karar Verme Anketi olmak üzere toplam üç form kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; hemşirelerin çoğunluğunun ağrı tanılaması ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, %47.4’ünün ağrı yoğunluğunu tanılamada hastanın davranışlarını gözlemlemediği ve %74.5’inin ise hastanın ağrısını ölçmek için ağrı tanılama skalası kullanmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ağrı, bilgi, davranış, klinik karar verme


Serap Özer, Banu Akyürek, Zümrüt Başbakkal. Investigation of nurses’ pain related knowledge, attitude and clinical decision making skills. Ağrı. 2006; 18(4): 36-43

Corresponding Author: Serap Özer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.