ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A case of cerebral venous thrombosis accompanying with intracranial hypotension: Headache that changing character [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 141-144 | DOI: 10.5505/agri.2013.41275  

A case of cerebral venous thrombosis accompanying with intracranial hypotension: Headache that changing character

Sibel Güler, Çiğdem Deniz, Ufuk Utku, Sezgin Kehaya
Trakya University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology

Spontaneous intracranial hypotension was first described by Schalternbarn. Severe complications like cerebral venous thrombosis and subdural hemorrhage are seldomly seen. A 40 year old men was examined for weakness of right arm started 9 months earlier and aggravated in last 3 months. He was undergo a lumbar punction because of a demyelinating plaque at C2 level in MRI. After 10 days of lumbar punction he experienced a generalised tonic clonic seizure. At kranial MRI and venography thrombosed superior sagittal and right transverse sinus and image of pachymeningitis, caused by intracranial hypotension were observed. Coincidence of these two situations together was seldomly found at literature. Thrombosis can both effect the sinuses and cortical veins. Spontaneous intracranial hypotension is a risk factor for CVT, but at only 2% CVT is seen as a complication. We think that our case can add addition to literature by having this coincidence.

Keywords: İntracranial hypotension, cerebral venous thrombosis, prognosis, treatment.


İntrakranyal Hipotansiyon İle Birliktelik Gösteren Serebral Venöz Tromboz Olgusu: Karakter değiştiren baş ağrısı

Sibel Güler, Çiğdem Deniz, Ufuk Utku, Sezgin Kehaya
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Spontan intrakranyal hipotansiyon literatürde ilk kez Schaltenbran tarafından tanımlanmıştır. Subdural hemoraji ve serebral venöz tromboz gibi ciddi komplikasyonlar nadir olarak gözlenmektedir. 40 yaşında erkek hastanın yaklaşık 9 ay evvel sağ kolda belirgin olan ve son 3 aydır giderek artan güçsüzlük yakınmaları ile değerlendirildi. Servikal MR’de C2 düzeyinde şüpheli demiyelinizan plak görülmesi üzerine lomber ponksiyon uygulandığı belirtildi. Lomber ponksiyon incelemesinden sonra ortostatik baş ağrısı gelişen olgunun 10. günde ise jeneralize tonik klonik epileptik nöbet kliniği geliştiği izlendi. Kranial MR venografide sağ transvers sinüs ve süperior sagittal sinüste tromboz ve intrakranial hipotansiyona bağlı pakimenenjit bulguları birarada gözlendi. Literatürde bu iki olayın birlikteliğine çok nadir olarak rastlanmaktadır. Tromboz hem venöz sinüsleri hem de kortikal venleri etkileyebilir. Spontan intrakranyal hipotansiyon serebral venöz tromboz için risk faktörüdür, fakat olguların sadece %2’sinde bir komplikasyon olarak gelişebilir. Olgumuzun da bu nadir birliktelik dolayısıyla literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal hipotansiyon, serebral venöz tromboz, prognoz, tedavi


Sibel Güler, Çiğdem Deniz, Ufuk Utku, Sezgin Kehaya. A case of cerebral venous thrombosis accompanying with intracranial hypotension: Headache that changing character. Ağrı. 2013; 25(3): 141-144

Corresponding Author: Sibel Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.