ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Parkinson hastalığında femoral ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-39260 | DOI: 10.14744/agri.2022.39260  

Parkinson hastalığında femoral ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu

Sibel Çatalca, Oya Yalçın Çok, Çiğdem Şimşek, Nesrin Bozdoğan Özyilkan
Bbaskent University Medical Faculty, Adana Dr. Turgut Noyan Researching Center, Anesthesiology And Reanimation Department, Adana/turkey

Parkinson’s disease (PD) is a degenerative disorder of the central nervous system. Perioperative anesthetic management of PD can be challenging for anesthesiologists. We report a combination of femoral and sciatic nerve block in a 52-years-old male patient who was diagnosed with PD and was scheduled for elective hallux valgus surgery. Since the surgeon requested a thigh tourniquet, we performed an ultrasound-guided femoral and sciatic nerve block to decrease the risks and complications of general anesthesia and neuraxial blocks. We suggest that the combination of femoral and sciatic nerve block should be considered as an effective regional anesthesia technique for foot surgery in patients with PD when other alternatives are not feasible due to particular requirements of the surgery and patient.

Keywords: hallux valgus, parkinson disease, ultrasonography


Use of femoral and sciatic nerve block combination in Parkinson’s disease

Sibel Çatalca, Oya Yalçın Çok, Çiğdem Şimşek, Nesrin Bozdoğan Özyilkan
Baskent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Arastirma Merkezi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Adana

Parkinson hastalığı (PH), bir merkezi sinir sistemi dejeneratif bozukluğudur. PH'nın perioperatif anestezi yönetimi anestezistler için güç olabilmektedir. Bu yazıda elektif halluks valgus cerrahisi planlanan, 52 yaşında PH tanılı erkek hastada uyguladığımız femoral ve siyatik sinir bloğu kombinasyonu deneyimimizi sunmayı amaçladık. Cerrah tarafından uyluk turnikesi tercih edildiğinden, genel anestezi ve nöraksiyel blokların risklerini ve komplikasyonlarını azaltmak için hastaya ultrason eşliğinde femoral ve siyatik sinir bloğu uygulanmıştır. Femoral ve siyatik sinir bloklarının kombinasyonunun, cerrahinin ve hastanın özel gereksinimleri nedeniyle diğer alternatiflerin mümkün olmadığı PH tanılı hastalarda ayak cerrahisi için etkili bir anestezi tekniği olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: halluks valgus, parkinson hastalığı, ultrasonografi
Corresponding Author: Sibel Çatalca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.