ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The effect of cervical spinal cord stimulation on cervical spinal nerve root/brachial plexus injury [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(1): 39-43 | DOI: 10.14744/agri.2020.38243  

The effect of cervical spinal cord stimulation on cervical spinal nerve root/brachial plexus injury

Meltem Kanar, Gül Köknel Talu, Halil Çetingök
Department of Algology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Spinal cord stimulation (SCS) has been used for the treatment of chronic pain for almost 50 years. There have been several reports regarding to thoracic and lumbar SCS, while fewer publications have been documented for cervical SCS administration. In this article, we presented patient satisfaction after cervical SCS application in patients with chronic upper extremity pain. Three patients with cervical spinal nerve root or brachial plexus injury who reported no pain relief with the previous treatment modalities were identified. The patients were performed percutaneous cervical SCS. Cervical SCS implantation was successful in the first and the second patients, and with respect to decrease in VAS scores, analgesic drug requirements, and an increase in their quality of life, while the third patient had no pain relief. Cervical SCS may be an effective treatment option in upper extremity chronic pain syndromes as in the lower extremity pain syndromes treated with thoracolumbar SCS.

Keywords: Brachial plexus injury, cervical nerve root injury, chronic pain, neuromodulation, neuropathic pain, spinal cord stimulation.


Servikal spinal kord stimülasyonunun servikal spinal sinir kökü/brakiyal pleksus yaralanması üzerine etkisi

Meltem Kanar, Gül Köknel Talu, Halil Çetingök
Algoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Spinal kord stimülasyonu (SKS), yaklaşık 50 yıldır kronik ağrı tedavisinde kullanılmaktadır. Torakal ve lomber SKS ile ilgili birçok yayın bildirilmiş iken, servikal SKS ile ilgili daha az yayına rastlanmaktadır. Bu yazımızda servikal SKS uygulamasının üç hastamızdaki sonuçlarını sunmayı amaçladık. Servikal spinal sinir veya brakiyal pleksus hasarı olan, diğer konservatif tedavi yöntemleri ile ağrı palyasyonu sağlanamayan üç hastaya perkütan servikal SKS implantasyonu uygulandı. Birinci ve ikinci hastada VAS skorlarında, ilaç gereksiniminde azalma, yaşam kalitesinde artış gözlenirken, üçüncü hastada yeterli ağrı palyasyonu gözlenmemiştir. Torakolomber SKS ile tedavi edilen alt ekstremite ağrı sendromlarında olduğu gibi, kronik üst ekstremite ağrısı olan hastalarda da servikal SKS’nin tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalar servikal SKS etkinliği ve uygulanabilirliği açısından yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus hasarı, servikal sinir kökü hasarı, kronik ağrı, nöromodulasyon, nöropatik ağrı, spinal kord stimulasyonu.


Meltem Kanar, Gül Köknel Talu, Halil Çetingök. The effect of cervical spinal cord stimulation on cervical spinal nerve root/brachial plexus injury. Ağrı. 2023; 35(1): 39-43

Corresponding Author: Meltem Kanar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.