ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of pupil diameter for pain assessment in interventional headache management [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(1): 22-27 | DOI: 10.14744/agri.2022.37880  

Evaluation of pupil diameter for pain assessment in interventional headache management

Resul Yılmaz1, Gökhan Kocadağ1, Şule Arıcan1, Mustafa Özdemir2, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Department of Anesthesiology and Reanimation Necmettin Erbakan Univercity, Meram Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
2Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan Univercity, Meram Faculty of Medicine, Konya, Türkiye

Objectives: Pain is a subjective experience. Besides, sensory, affective and behavioral responses, and autonomic response are part of pain response to noxious stimuli. Evaluation of pupil diameter by pupillometry has been used as an alternative method for pain assessment. In algologic procedures like interventional headache management have not been addressed in the literature. Herein, we investigated changes in pupil diameter during interventional headache management as an objective method for pain assessment.

Methods: Demographic data of the patients were collected before the bilateral major occipital nerve blockage (MONB) procedure. Numeric rating score (NRS) and pupil diameter measurements by pupillometer were recorded before MONB. Standard MONB procedure was applied to all patients. Pain assessment and pupillary diameter measurements were obtained after nerve blockage.

Results: Twenty-eight patients were included in this study. Mean age was 41.03±12.63 years. There is no difference between the hemodynamic parameters before and after the procedure. Post-procedure NRS and pupil diameter values were significantly lower than pre-procedure values. There was a positive correlation between changes in NRS scores and changes in the right and left pupil diameters.

Conclusion: There was a significant correlation between NRS score and pupil diameter in patients who underwent MONB. Monitoring of pupil diameter can be used for pain assessment during headache treatment. Evaluation of pupil diameter is a new approach in pain palliation. Future research is needed to study the effect of other parameters, that is, gender, age, origin of pain, acute, and chronic pain on pupil diameter and to evaluate its application in different algological procedures.

Keywords: Assessment of pain, major occipital nerve block, pain, pupil diameter, pupillometer.


Girişimsel tedavi uygulanan baş ağrılarında pupil çapının değerlendirilmesi

Resul Yılmaz1, Gökhan Kocadağ1, Şule Arıcan1, Mustafa Özdemir2, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Algoloji Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye

Amaç: Ağrı, öznel bir deneyimdir. Duyusal, duygusal ve davranışsal tepkilerin yanı sıra otonomik tepki, ağrılı uyaranlara verilen tepkinin bir parçasıdır. Pupil çapının pupillometre ile değerlendirilmesi, ağrı değerlendirmesi için alternatif bir yöntem olarak kullanıldı. Bu çalışmada, girişimsel baş ağrısı yönetimi sırasında ağrı değerlendirmesi için pupil çapındaki değişiklikler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bilateral majör oksipital sinir blokajı (MONB) işlemi öncesi hastaların demografik verileri toplandı. Numerik derecelendirme puanı (NRS) ve pupillometre ile göz bebeği çapı ölçümleri, MONB’den önce kaydedildi. Tüm hastalara standart MONB prosedürü uygulandı. Sinir blokajı sonrası ağrı değerlendirmesi ve pupil çapı ölçümleri alındı.

Bulgular: Çalışmaya 28 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 41,03±12,63 yıl idi. İşlem öncesi ve sonrası hemodinamik parametreler arasında fark yoktu. İşlem sonrası NRS ve göz bebeği çapı değerleri işlem öncesi değerlerden önemli ölçüde düşüktü. NRS puanlarındaki değişiklikler ile sağ ve sol göz bebeği çaplarındaki değişiklikler arasında pozitif bir ilişki vardı.

Sonuç: MONB uygulanan hastalarda NRS skoru ile göz bebeği çapı arasında anlamlı bir ilişki vardı. Baş ağrısı tedavisi sırasında ağrı değerlendirmesi için göz bebeği çapının izlenmesi kullanılabilir. Pupil çapının değerlendirilmesi ağrı palyasyonunda yeni bir yaklaşımdır. Cinsiyet, yaş, ağrının kaynağı, akut ve kronik ağrı gibi diğer parametrelerin göz bebeği çapı üzerindeki etkisini incelemek ve farklı algolojik prosedürlerde uygulanmasını değerlendirmek için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrının değerlendirilmesi, pupil çapı, pupillometre, majör oksipital sinir bloku.


Resul Yılmaz, Gökhan Kocadağ, Şule Arıcan, Mustafa Özdemir, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun. Evaluation of pupil diameter for pain assessment in interventional headache management. Ağrı. 2023; 35(1): 22-27

Corresponding Author: Resul Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.