ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Treatment of compensatory hyperhidrosis of the trunk with radiofrequency ablation [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(1): 42-46 | DOI: 10.5505/agri.2015.37167  

Treatment of compensatory hyperhidrosis of the trunk with radiofrequency ablation

Süleyman Deniz1, Kuthan Kavaklı2, Hasan Çaylak2, Tarık Purtuloğlu3, Ersin Sapmaz2, Gökhan İnangil1, Abdulkadir Atim3, Sedat Gürkök2, Ercan Kurt3
1Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey
2Gulhane Military Medical Academy Department Of Thoracic Surgery, Ankara, Turkey
3Gulhane Military Medical Academy Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

Objectives: Although Endoscopic Thoracic Sympathectomy is a widely accepted treatment method for patients with palmar hyperhidrosis, compensatory hyperhidrosis of the trunk remains a challenging side effect of the procedure. No satisfactory treatment options for this side effect were available until now. In this study, we aimed to define a new procedure for the treatment of compensatory hyperhidrosis of the trunk.
Methods: A total of 10 patients admitted our institution for the treatment of compensatory hyperhidrosis of the trunk were enrolled in the study between November 2010 and January 2012 in a prospective manner. Sympathetic blockage was achieved via radiofrequency thermo-ablation technique. The results of treatment were evaluated via telephone calls.
Results: Ten patients (2 females, 8 males) underwent radiofrequency thermo-ablation of T6 sympathetic ganglion for compensatory hyperhidrosis of the trunk. The mean age was 29.2 years and the median duration of symptom was 10.5 months. The median follow-up period was 14 months. Six of ten patients (60%) were treated successfully. There was no procedure related complication.
Conclusion: The radiofrequency treatment for patients with compensatory hyperhidrosis of the trunk is an alternative option with promising results.

Keywords: Compensatory hyperhidrosis, radiofrequency; sympathectomy.


Radyofrekans ablasyon ile gövde kompansatuvar hiperhidrozun tedavisi

Süleyman Deniz1, Kuthan Kavaklı2, Hasan Çaylak2, Tarık Purtuloğlu3, Ersin Sapmaz2, Gökhan İnangil1, Abdulkadir Atim3, Sedat Gürkök2, Ercan Kurt3
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Endoskopik torasik sempatektomi palmar hiperhidrozu olan hastalar için yaygın kabul gören bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, gövde kompansatuvar hiperhidrozu bu prosedürün çözümsüz bir yan etkisi olarak görülebilmektedir. Bu problem için tatmin edici bir tedavi yöntemi bugüne kadar tanımlanmamıştır. Bu çalışmada, gövde kompansatuvar hiperhidrozu tedavisinde yeni minimal invaziv bir tedavi yöntemi tanımlamasının yapılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Palmar hiperhidroz nedeniyle endoskopik torasik sempatektomi uygulanan ve gövde kompansatuvar hiperhidrozu gelişen 10 hastaya (2 kadın, 8 erkek) ileriye yönelik olarak Kasım 2010 ve Ocak 2012 tarihleri arasında sempatik radyofrekans termokoagülasyon tekniği ile T6 seviyesinden ablasyon uygulandı. Tedavinin sonuçları telefon görüşmeleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 29.2 yıl idi ve semptom ortalama süresi 10.5 ay idi. Ortalama takip süresi 14 ay idi. Altı hasta (%60) başarılı bir şekilde tedavi edildi. Tanımlanan yönteme bağlı yeni bir komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Gövde kompansatuvar hiperhidroz hastalarında T6 seviyesinden uygulanan radyofrekans ablasyon tedavisi ile ümit verici bu sonuca ulaşılmıştır. Bu amaçla daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kompansatuvar hiperhidroz, radyofrekans; sempatektomi.


Süleyman Deniz, Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak, Tarık Purtuloğlu, Ersin Sapmaz, Gökhan İnangil, Abdulkadir Atim, Sedat Gürkök, Ercan Kurt. Treatment of compensatory hyperhidrosis of the trunk with radiofrequency ablation. Ağrı. 2015; 27(1): 42-46

Corresponding Author: Süleyman Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.