ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Cells Therapy in Hemophilic Arthropathy, A Case Report [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-37043 | DOI: 10.14744/agri.2022.37043  

Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction Cells Therapy in Hemophilic Arthropathy, A Case Report

Derya Güner1, CAN EYIGOR2
1Health Sciences University Izmir Tepecik Training and Research Hospital
2Ege University Faculty of Medicine

Stromal vascular fraction (SVF) is a heterogeneous collection of cells obtained from adipose tissue through lipoaspiration and an alternative intraarticular treatment option especially in osteoarthritis (OA). The anti-inflammatory and extracellular tissue repair-stimulating properties of SVF increase its effectiveness in regeneration and repair mechanisms. One of the most common symptoms of hemophilia A and B is hemophilic arthropathy (HA). If HA is not adequately managed initially, patients may require major surgery, including total joint arthroplasty. In a 34-year-old male patient who was treated with intra-articular adipose derivated SVF with the diagnosis of hemophilia B and right grade 4 hemophilic knee arthrosis; clinical and radiological scores showed significant improvement in the 3rd month, 6th month and 1st year controls after the procedure. Intra-articular adipose derivated SVF treatment should be kept in mind as an effective treatment option with minimal invasiveness and few side effects in HA that does not respond to conservative treatments.

Keywords: hemophilic arthrosis, stromal vascular fraction, mesenchymal stem cells, intraarticular injection


Hemofilik Artropatide Adipoz Doku Türevli Stromal Vasküler Fraksiyon Hücre Tedavisi, Olgu sunumu

Derya Güner1, CAN EYIGOR2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Stromal Vasküler Fraksiyon Hücreleri (SVF), adipoz dokudan lipoaspirasyon yoluyla elde edilen heterojen bir hücre topluluğudur ve özellikle osteoartritte (OA) alternatif bir eklem içi tedavi seçeneğidir. SVF'nin antiinflamatuar ve hücre dışı doku onarımını uyarıcı özellikleri, rejenerasyon ve onarım mekanizmalarındaki etkinliğini arttırır. Hemofili A ve B'nin en yaygın semptomlarından biri hemofilik artropatidir (HA). HA başlangıçta yeterince iyi yönetilmezse total eklem artroplastisi gibi büyük cerrahi prosedürler gerektirebilir. Hemofili B tanılı ve sağ diz grade 4 hemofilik artrozu olan 34 yaşında erkek hastaya eklem içi adipoz türevli SVF hücreleri uygulandı. İşlem öncesi sonrası 3. ay, 6. ay ve 1. yıl kontrollerinde klinik ve radyolojik skorlarında anlamlı düzelme gözlendi. Konservatif tedavilere yanıt vermeyen HA'da eklem içi adipoz türevli SVF tedavisi minimal invaziv ve az yan etki ile etkin bir tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemofilik artroz, stromal vasküler fraksiyon, mezenşimal kök hücre, intraartiküler enjeksiyon
Corresponding Author: Derya Güner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.