ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Inflammatory pain and new therapeutic targets [Ağrı]
Ağrı. 2005; 17(4): 5-9

Inflammatory pain and new therapeutic targets

Burak Erer, Ahmet Gül
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Rheumatology, Istanbul, Turkey

Pain is one of the cardinal manifestations of rheumatic disorders, which are quite prevalent and an important cause of morbidity and mortality in the population. In inflammatory rheumatic disorders, synovial inflammation causes peripheral and central sensitization by the nociceptive stimuli. This process is affected by the interaction of cognitive, sociocultural and enviromental factors of the individual, which affect the perception and interpretation of pain. Treatment of the underlying cause is the most important goal of the pain management. Treatment strategies only focusing on pain management can not prevent joint damage and disability. Therefore, we have been experiencing very promising results with the new disease-modifying antirheumatic drugs and biological agents, which control the inflammatory process efficiently. Since there is an interaction of the somatic components (nociception and its central transmission) with the cognitive components (belief, mood and behavior), a combination of pharmacologic and cognitive-behavioral (including physical) therapies, appropriate to the individual patient, is recommended.

Keywords: Rheumatologic diseases, inflammatory arthritis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, coxib, biological agents.


Enflamatuar ağrı ve yeni tedavi hedefleri

Burak Erer, Ahmet Gül
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Romatizmal hastalıklar toplumda sık karşılaşılan ve yaşam kalitesinde azalma ile sosyoekonomik kayıplara neden olabilen, genellikle kronik seyirli hastalıklardır. Enflamatuar romatizmal hastalıklarda ağrı en belirgin semptom olup, morbiditeye olan ciddi katkısı nedeni ile tedavi edilmesi önem taşımaktadır. Artritli bir eklemde ağrı, başlıca nosiseptif uyarılarla periferik ve merkezi duyarlılaşmanın gelişmesi sonucu ortaya çıkmakta, bu sürece kişinin ağrıyı algılamasında etkili bilişsel, sosyokültürel ve çevresel değişkenleri katkıda bulunmaktadır. Altta yatan nedenin etkili ve kalıcı şekilde tedavi edilmesi ve böylece periferik-santral duyarlılaşmanın engellenmesi ile ağrı kontrolünün sağlanması tedavideki en önemli hedefi oluşturmaktadır. Bu amaçla gerek enşamatuar artritler gerekse dejeneratif hastalıklarda nedene yönelik bir çok yeni ilaç tedavisi geliştirilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Tüm bu ilaç uygulamaları yanında ağrı kontrolündeki başarıyı artıracak psikososyal faktörlerin de dikkate alınarak düzeltilmesi ve uygun rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülmesi yerinde ve bilimsel bir yaklaşım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Romatizmal hastalıklar, inflamatuar ağrı, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, koksib, biyolojik ajanlar


Burak Erer, Ahmet Gül. Inflammatory pain and new therapeutic targets. Ağrı. 2005; 17(4): 5-9

Corresponding Author: Burak Erer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.