ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Kyphoplasty experience in an elderly [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(4): 238-239 | DOI: 10.14744/agri.2019.36693  

Kyphoplasty experience in an elderly

Mert Akbaş, Haitham Hamdy Salem, Bora Dinç, Bilge Karslı
Division of Algology, Department of Anesthesiology Reanimation, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Objective: Vertebral compression fractures due to osteoporosis are seen frequently. Osteoporotic compression fractures can cause severe pain, limitation of physical activities and impairment of quality of life. Kyphoplasty, a minimally invasive procedure, could be effective in many cases and can provide fast pain relief.
Case: A patient with a history of falling from a height of 8 months duration visited our pain clinic. Opioids and anti-inflammatory analgesics were administered together with physical therapy and facet joint injections with no improvement. Radiological examination of the patient showed collapse fracture of L2 and L4 vertebrae on top of severe osteoporosis. Kyphoplasty was performed at the level of L2 vertebrae followed by 50% relieve in her pain (VAS score reduction from 8 to 3) and hence she was capable to resume her daily activities.
Conclusion: Percutaneous balloon kyphoplasty is a safe and effective procedure for the treatment of elder patient with osteoporotic vertebral compression fractures.

Keywords: Pain, Kyphoplasty, Osteoporosis


Yaşlıda kifoplasti deneyimimiz

Mert Akbaş, Haitham Hamdy Salem, Bora Dinç, Bilge Karslı
Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı ANTALYA/TÜRKİYE

Amaç: Osteoporoz nedeniyle vertebral kompresyon kırıkları sıklıkla görülmektedir. Osteoporotik kompresyon kırıkları şiddetli ağrıya, fiziksel aktivitelerin sınırlandırılmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Minimal invaziv bir prosedür olan kifoplasti, birçok durumda etkili olabilir ve hızla ağrıda azalma sağlayabilir.
Olgu: 8 aydan uzun süredir yakınması olan hasta, ağrı kliniğine başvurdu. Opioidler ve antienflamatuar analjezikler ile birlikte, fizik tedavi ve faset eklem enjeksiyonları uygulanan hastada düzelme olmadı. Hastanın radyolojik incelemesinde, şiddetli osteoporozun üst kısmında L2 ve L4 vertebralarda çökme kırığını görüldü. Kifoplasti, L2 vertebra seviyesinde gerçekleştirildi, takibinde ağrısını % 50'si azalttı (VAS skoru 8'den 3'e düştü) ve böylece günlük aktivitelerine devam edebiliyordu.
Sonuç: Perkütan balon kifoplasti, osteoporotik vertebral kompresyon kırığı olan yaşlı hastanın tedavisi için güvenli ve etkili bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Kifoplasti, Osteoporoz


Mert Akbaş, Haitham Hamdy Salem, Bora Dinç, Bilge Karslı. Kyphoplasty experience in an elderly. Ağrı. 2020; 32(4): 238-239

Corresponding Author: Mert Akbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.