ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Neurolytic blocks: When, How, Why [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(4): 133-140

Neurolytic blocks: When, How, Why

Serdar Erdine
Department Of Algology, İstanbul University, İstanbul Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

Interventional techniques are divided into two categories: neuroablative and neuromodulatory procedures. Neuroablation is the physical interruption of pain pathways either surgically, chemically or thermally. Neuromodulation is the dynamic and functional inhibition of pain pathways either by administration of opioids and other drugs intraspinally or intraventricularly or by stimulation. Neuroablative techniques for cancer pain treatment have been used for more than a century. With the development of imaging facilities such as fluoroscopy, neuroablative techniques can be performed more precisely and efficiently.

Keywords: Neuroablative techniques, neurolytic blocks; radiofrequency thermocoagulation.


Nörolitik bloklar: Ne zaman, Nasıl, Niçin

Serdar Erdine
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul

Girişimsel teknikler nöroablatif ve nöromodülatör işlemler olarak iki gruba ayrılırlar. Nöroablasyon, cerrahi, kimyasal veya ısı uygulamalarıyla ağrı yolaklarında fiziksel iletinin kesilmesidir. Nöromodülasyon, stimülasyon uygulamasıyla veya intraventriküler ya da intraspinal uygulanan opioidler ve diğer ajanlarla ağrı yolaklarının dinamik ve fonksiyonel inhibisyonudur. Nöroablatif teknikler kanser tedavisinde yüzyıldan fazla zamandır kullanılmaktadır. Fluroskopi gibi görüntüleme araçlarındaki gelişmelerle nöroablatif uygulamalar daha doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöroablatif teknikler, nörolitik bloklar; radyofrekans termokoagulasyon.


Serdar Erdine. Neurolytic blocks: When, How, Why. Ağrı. 2009; 21(4): 133-140

Corresponding Author: Serdar Erdine, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.