ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: a case report [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(4): 177-184 | DOI: 10.5505/agri.2016.35582  

Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: a case report

İsmail Barış Salman1, Hanife Özlem Sertel Berk2
1Istanbul University Counseling Unit, Istanbul, Turkey
2Department of Psychology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Tension-type headache has a very high socioeconomic impact, and its lifetime prevalence is reported to be between 30% and 78% in different studies. It is widely acknowledged that noninvasive management with a multidisciplinary approach should be considered for the treatment of tension-type headache. Cognitive behavioral therapy and relaxation exercises are efficient techniques. This article illustrates the application of a cognitive behavioral therapy protocol enhanced with progressive muscle stretching and relaxation exercises in the treatment of chronic tension-type headache via a case report. Our patient had an ongoing headache for 6 years when he was referred to us by the department of psychiatry. After 10 cognitive behavioral therapy sessions, the patient had learned to notice muscle tension and relax the muscles as well as to recognize and express his emotions in a better way. He became aware of automatic thoughts and learned to find alternative thoughts. Headache severity decreased, and he was able to increase participation in daily life activities.

Keywords: Tension-type headache, relaxation technique, cognitive behavioral therapy.


Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi: Olgu sunumu

İsmail Barış Salman1, Hanife Özlem Sertel Berk2
1İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık Birimi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Gerilim tipi baş ağrısının çeşitli çalışma bulgularında %30 ila %78 arasında değişen yaygınlık oranları olduğu ve çok yüksek sosyoekonomik etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde ilaç içermeyen tedavi yöntemlerinin de multidisipliner bir tedavi stratejisi içinde mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Kognitif-davranışçı terapi yöntemleri ve gevşeme egzersizleri de gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde ilaç içermeyen etkili yöntemlerdendir. Bu makalede kronik gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde aşamalı kas germe ve gevşetme egzersizlerinin de dahil edildiği kognitif davranışçı terapi protokolünün nasıl uygulandığının olgu sunumu yolu ile gösterilmesi amaçlanmıştır. Multidisipliner bir tedavi anlayışı ile psikiyatri ana bilim dalından yönlendirilen danışanın yaklaşık 6 yıldır baş ağrısı şikayeti vardır. Yürütülen 10 seanslık kognitif davranışçı terapi sonrasında danışanın kas gerginliğini fark edebildiği, kaslarını gevşetebildiği, duygularını daha iyi tanıdığı ve ifade edebildiği, otomatik düşüncelerini yakalayabildiği ve alternatif düşünceler geliştirebildiği, baş ağrısı şiddetinin azaldığı ve günlük aktivitelerde danışana engel olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gerilim tipi baş ağrısı, gevşeme egzersizi; kognitif davranışçı terapi.


İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel Berk. Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: a case report. Ağrı. 2017; 29(4): 177-184

Corresponding Author: İsmail Barış Salman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.