ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 4  Year: 2020
  Greater Occipital Nerve Block Is An Effective Treatment Method For Primary Headaches? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-32848 | DOI: 10.14744/agri.2021.32848  

Greater Occipital Nerve Block Is An Effective Treatment Method For Primary Headaches?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, CEYHUN SAYMAN1, Gülbün Asuman Yüksel1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital - Neurology Department -İstanbul
2Haseki Training and Research Hospital - Neurology Department - İstanbul

Objectives: Headache is one of the most common health problems and it severely reduces the quality of life. The present study examines the efficacy of greater occipital nerve block in patients monitored for primary headaches.
Materials and methods: This present study includes 53 patients monitored by the headache outpatient clinic from March 2017 to June 2018, evaluates them for headache type, attack duration, attack frequency, severity of pain, and analgesic intake, and compares the initial values with the follow-up values at months 1, 3, and 6.
Results: The study group comprises 36 episodic migraine cases, 12 tension-type headache cases, 4 chronic migraine cases, and 1 cluster headache case. In migraine and tension-type headache groups, VAS values, attack durations, and the mean value of monthly number of attacks and analgesics taken significantly decrease compared to initial values at the end of the 3-month follow-up period.
Conclusion: Repetitive greater occipital nerve block is an effective treatment method for migraine and tension-type headache.

Keywords: Greater occipital nerve block, migraine, tension-type headache, cluster headache


Primer Baş Ağrılarında Büyük Oksipital Sinir Blokajı Etkin Bir Tedavi Yöntemi Mi?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, CEYHUN SAYMAN1, Gülbün Asuman Yüksel1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Nöroloji Kliniği - İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Nöroloji Kliniği - İstanbul

Giriş: Baş ağrısı en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde bozmaktadır. Bu çalışmada primer baş ağrısı tanısıyla takip edilen hastalarda büyük oksipital sinir blokajı etkinliği değerlendirilmiştir.
Gereç ve yöntem: Mart 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında baş ağrısı polikliniğinde takip edilen 53 hasta baş ağrısı tipi, atak süresi, atak sıklığı, ağrı şiddeti ve ilaç kullanımı açısından değerlendirilmiş ve başlangıç değerleri ile 1. ay, 3. ay, 6. ay takip değerleri kıyaslanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 36 epizodik migren, 12 gerilim tipi baş ağrısı, 4 kronik migren ve 1 küme tipi baş ağrısı dahil edilmiştir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı grubunda VAS değeri, atak süresi, aylık atak ve ilaç sayısı ortalaması, 3 aylık takip süresi boyunca başlangıç değerlerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalmıştır.
Sonuç: Tekrarlanan büyük oksipital sinir blokajı migren ve gerilim tipi baş ağrısında etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büyük oksipital sinir blokajı, migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı
Corresponding Author: Buse Rahime Hasırcı Bayır, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.