ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Greater occipital nerve block is an effective treatment method for primary headaches? [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 47-53 | DOI: 10.14744/agri.2021.32848  

Greater occipital nerve block is an effective treatment method for primary headaches?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Ceyhun Sayman1, Gülbün Asuman Yüksel1, Yılmaz Çetinkaya1
1Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: Headache is one of the most common health problems, and it severely reduces the quality of life. The present
study examines the efficacy of greater occipital nerve (GON) block in patients monitored for primary headaches.
Methods: The present study includes 53 patients monitored by the headache outpatient clinic from March 2017 to June 2018,
evaluates them for headache type, attack duration, attack frequency, severity of pain, and analgesic intake and compares the
initial values with the follow-up values at months 1, 3, and 6.
Results: The study group comprises 36 episodic migraine cases, 12 tension-type headache (TTH) cases, 4 chronic migraine
cases, and 1 cluster headache case. In migraine group, VAS scores, attack durations, and the mean value of monthly number of
attacks and analgesics taken significantly decrease compared to initial values at the end of the 6-month follow-up period. In
TTH group, VAS scores, attack durations, and the mean value of monthly number of attacks and analgesics taken significantly
decrease compared to initial values at the end of the 3-month follow-up period. Since only 2 of 12 patients completed the
6-month follow-up, although there was a decrease in the 6-month data, it was found to be statistically insignificant.
Conclusion: Repetitive GON block is an effective treatment method for migraine and TTH.

Keywords: Cluster headache, greater occipital nerve block, migraine, tension-type headache.


Primer baş ağrılarında büyük oksipital sinir blokajı etkin bir tedavi yöntemi mi?

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Ceyhun Sayman1, Gülbün Asuman Yüksel1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Baş ağrısı en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde bozmaktadır. Bu çalışmada
primer baş ağrısı tanısıyla takip edilen hastalarda büyük oksipital sinir blokajı etkinliği değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Mart 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında baş ağrısı polikliniğinde takip edilen 53 hasta baş ağrısı tipi,
atak süresi, atak sıklığı, ağrı şiddeti ve ilaç kullanımı açısından değerlendirilmiş ve başlangıç değerleri ile 1. ay, 3. ay, 6. ay takip
değerleri kıyaslanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 36 epizodik migren, 12 gerilim tipi baş ağrısı, 4 kronik migren ve 1 küme tipi baş ağrısı dahil edilmiştir.
Migren ve gerilim tipi baş ağrısı grubunda VAS değeri, atak süresi, aylık atak ve ilaç sayısı ortalaması, 3 aylık takip süresi boyunca
başlangıç değerlerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalmıştır.
Sonuç: Tekrarlanan büyük oksipital sinir blokajı migren ve gerilim tipi baş ağrısında etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kü, me baş ağrısı, büyük oksipital sinir blokajı, migren, gerilim tipi baş ağrısı.


Buse Rahime Hasırcı Bayır, Gizem Gürsoy, Ceyhun Sayman, Gülbün Asuman Yüksel, Yılmaz Çetinkaya. Greater occipital nerve block is an effective treatment method for primary headaches?. Ağrı. 2022; 34(1): 47-53

Corresponding Author: Buse Rahime Hasırcı Bayır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.