ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  A case of palmoplantar dysesthesia syndrome caused by capecitabine [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(1): 54-56 | DOI: 10.5505/agri.2014.32559  

A case of palmoplantar dysesthesia syndrome caused by capecitabine

Ömer Faruk Elmas1, Mahmut Sami Metin1, Okan Kızılyel1, Akın Aktaş2, Canan Birdal1
1Ataturk University, Faculty Of Medicine, Dermatology Department, Erzurum
2Ataturk University, Faculty Of Medicine, Internal Medicine Department, Erzurum

Palmoplantar dysesthesia is a dermatological toxic reaction caused by chemotherapeutics. It is also known as hand-foot syndrome syndrome. It is not a life threatening condition but it decreases life quality of patients. Clinically, dysesthesia, erythema, edema and desquamation on palmoplantar region are seen in patients. Cytarabine, doxorubicine, capecitabine, epirubicine, docetaxel, vinorelbine and 5-FU are chemotherapeutics that may cause palmoplantar dysesthesia syndrome. Our case was 62 years old woman presented with diffused erythema on palmoplantar area after usage of capecitabine for metastatic meme carcinoma. We reported this case because palmoplantar dysesthesia syndrome caused by capecitabine may affect treatment compliance of patients.

Keywords: Capecitabine, hand-foot syndrome, palmoplantar dysesthesia


Kapesitabine bağlı gelişen bir palmoplantar dizestezi sendromu olgusu

Ömer Faruk Elmas1, Mahmut Sami Metin1, Okan Kızılyel1, Akın Aktaş2, Canan Birdal1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum

Palmoplantar dizestezi sendromu kemoterapötiklerin kullanımına bağlı olarak gelişen dermatolojik toksik bir reaksiyondur. El-ayak sendromu olarakta bilinir. Hayatı tehdit edici bir durum olmamasına rağmen hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde azaltır. Klinik olarak hastalarda palmoplantar bölgede dizestezi, eritem, ödem ve deskuamasyon izlenir. Sitarabin, doksurubisin, kapesitabin, epirubisin, hidroksiüre, merkaptopürin, siklofosfamid, dosetaksel, vinorelbin ve 5-FU palmoplantar dizestezi sendromuna neden olabilen kemoterapötiklerdir. Olgumuz metastatik meme karsinomu için kapesitabin tedavisi sırasında palmoplantar bölgede diffüz eritem ve deskuamasyon gelişen 62 yaşında bir kadın hastaydı. Kapesitabin tedavisi sonrası gelişen palmoplantar dizestezi sendromu hastanın tedaviye uyumunu etkilediği için olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: El-ayak sendromu, kapesitabin, palmoplantar dizestezi


Ömer Faruk Elmas, Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Akın Aktaş, Canan Birdal. A case of palmoplantar dysesthesia syndrome caused by capecitabine. Ağrı. 2016; 28(1): 54-56

Corresponding Author: Okan Kızılyel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.