ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Postoperative analgesic effects of lornoxicam after thyroidectomy: A placebo controlled randomized study [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(2): 27-33

Postoperative analgesic effects of lornoxicam after thyroidectomy: A placebo controlled randomized study

Mustafa Arslan1, Bilge Tuncer1, Avni Babacan1, Ferit Taneri2, Yener Karadenizli1, Erhan Onuk2, Bahadır Ege2
1Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Ankara, Turkey

The purpose of the present study was to determine the postoperative analgesic effects of lornoxicam and the reduction in tramadol consumption. Fourty patients of ASA class I-II, 18-70 years of age, undergoing thyroidectomy were assigned in a randomized manner into two groups: GroupL received 8 mg of lornoxicam i.v. at the end of the operation followed by 8 mg of lornoxicam b.i.d., i.v. for 24 hours postoperatively. GroupP received 4 ml of saline solution i.v. at the end of the operation and the same amount b.i.d., i.v. for 24 hours postoperatively. The requirements for supplemental analgesics were recorded at 0-6, 6-12 and 12-24 hour intervals. Postoperative pain scores were evaluated at 15th min. and 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18 and 24th hours using Visual Analogue Scale (VAS). The time to first analgesic requirement was significantly longer in GroupL compared to GroupP (101.7 vs 37.9 min, p<0.001). Pain scores were significantly lower in GroupL compared to GroupP at 15th min, 1, 8,12 and 18th hours. Twenty four hour analgesic consumption was significantly lower in GroupL compared to GroupP (p<0.05). The amount of tramadol consumed in GroupL was 60% lower compared to GroupP (100 mg and 250 mg (mean), respectively). 100% of the patients in GroupL and 60 % of the patients in GroupP needed supplemental analgesics. The degree of satisfaction with postoperative pain management was excellent in 95 % of patients in GroupL and 25 % of patients in GroupP. Eighteen patients in GroupP and 9 patients in GroupL had nausea (p=0.002), and fifteen patients in GroupP and 8 patients in GroupL had vomiting (p=0.025). Lornoxicam decreased the opioid need, the incidence of nausea and vomiting and postoperative pain scores. Moreover, it was observed that the time needed for the first analgesic requirement was prolonged following thyroidectomies.

Keywords: Postoperative analgesia, thyroidectomy, lornoxicam, tramadol


Lornoksikamın tiroidektomi operasyonlarında postoperatif analjezik etkinliği: Plasebo kontrollü, randomize çalışma

Mustafa Arslan1, Bilge Tuncer1, Avni Babacan1, Ferit Taneri2, Yener Karadenizli1, Erhan Onuk2, Bahadır Ege2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmanın amacı lornoksikamın postoperatif ağrıda ne derece etkili olduğunu ve tramadol kullanımını ne oranda azalttığını ortaya koymaktır. Çalışmaya elektif tiroidektomi ameliyatı yapılan ASAI-II grubundan, 18-70 yaş arasında, 40 hasta, randomize olarak kabul edildi. GrupL’deki hastalara operasyon bitiminde i.v. lornoksikam 8 mg uygulandı ve 12 saat arayla 2x8mg olacak şekilde postoperatif ilk 24 saatte verildi. GrupP’deki hastalara i.v. 4cc SF uygulandı ve 12 saat arayla 2x4cc olacak şekilde postoperatif ilk 24 saatte verildi. Ek analjezi (tramadol 100 mg) ihtiyacı olup olmaması 0-6, 6-12, 12-24 saatlik periyotlarda takip edildi. Ağrı skoru VAS ile postoperatif 15. dk, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24. saatlerde kaydedildi. İlk analjezik gereksinim zamanı GrupL’de ortalama 101.7 dakika iken GrupP’de 37.9 dakika bulundu, süre anlamlı şekilde artmıştı (p<0.001). VAS GrupL’de 15. dakika, 1, 8, 12 ve 18. saatlerde anlamlı olarak düşük bulundu. Grupların postoperatif 24 saat boyunca tüketilen toplam tramadol miktarı GrupP ile karşılaştırıldığında GrupL’de anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). GrupL’de tüketilen tramadol miktarı GrupP’ye göre % 60 az olarak bulundu (100 mg, 250 mg (ortalama), sırasıyla). GrupP’de hastaların %100’ü ek analjezik kullandı, GrupL’ de ise hastaların % 60’ı ek analjezik kullandı (p=0.002). GrupL’de hastaların % 95’i, GrupP’de ise % 25’i ağrı kontrolü için kullanılan yöntemi mükemmel buldu (p<0.000). GrupP’de olguların onsekizinde, GrupL’de ise dokuzunda bulantı şikayeti oluştu (p=0.002). GrupP’de olguların onbeşinde, GrupL’de ise sekizinde kusma görüldü (p=0.025). Troid ameliyatlarında lornoksikam kullanımı; opioid ihtiyacını ve bulantı kusma oranını azaltmış, ilk analjezik gereksinim zamanını uzatmış ve postoperatif ağrı skorlarında belirgin azalma sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, tiroidektomi, lornoksikam, tramadol


Mustafa Arslan, Bilge Tuncer, Avni Babacan, Ferit Taneri, Yener Karadenizli, Erhan Onuk, Bahadır Ege. Postoperative analgesic effects of lornoxicam after thyroidectomy: A placebo controlled randomized study. Ağrı. 2006; 18(2): 27-33

Corresponding Author: Mustafa Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.