ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ultrasound-guided psoas compartment block and general anesthesia for arthroscopic knee surgery: a case report [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(1): 34-38 | DOI: 10.5505/agri.2014.30633  

Ultrasound-guided psoas compartment block and general anesthesia for arthroscopic knee surgery: a case report

Emine Aysu Şalvız1, Yavuz Gürkan2, Murat Tekin2, Levent Buluç3
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Şanlıurfa Education And Research Hospital, Sanliurfa, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Department Of Orthopedics And Traumatology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Anesthetizing the lumbar plexus at its origin facilitates a more “complete” psoas compartment block compared to peripheral approaches. It is usually performed using surface anatomical landmarks, and the site for local anesthetic injection is confirmed by observing quadriceps muscle contraction to peripheral nerve stimulation. Ultrasound may provide guidance alone or together with the aid of nerve stimulation during nerve blocks. We present a 48-year-old male patient, American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status II, who refused spinal anesthesia, and underwent knee arthroscopy with ultrasound-guided psoas compartment block and general anesthesia. Following the standard monitoring and lateral decubitus positioning, the vertebral body, psoas, erector spinae, and quadratus lumborum muscles and hyperechoic nerve roots of the patient were visualized at the level of L4-5 with curvilinear ultrasound probe. The needle was inserted with ultrasound guidance, and correct tip position was confirmed with quadriceps contraction. Then, the mixture of 30 mL local anesthetic (10 mL 2% lidocaine and 20 ml 5% levobupivacaine) was injected at the estimated position of the lumbar plexus (junction of the posterior third and anterior two-thirds of the psoas muscle). He also received general anesthesia for the surgery. Anesthesia and surgical procedures were completed successfully without any additional anesthetic/analgesic requirement or complication. The postoperative period was pain-free both at rest and during mobilization for 24 hours. This case report shows that ultrasound-guided psoas compartment block is feasible and efficient for peri- and postoperative analgesia during knee arthroscopy.

Keywords: Psoas Compartment Block, Ultrasound, Knee Arthroscopy


Artroskopik Diz Cerrahisi İçin Genel Anestezi Ve Ultrason Rehberliğinde Psoas Kompartman Blok Uygulaması: Olgu Sunumu

Emine Aysu Şalvız1, Yavuz Gürkan2, Murat Tekin2, Levent Buluç3
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Psoas kompartman bloğu, lumbar pleksusun kökler hizasında bloke edilmesi sebebiyle periferik yaklaşımlara göre daha tam bir bloktur. Genellikle yüzeyel anatomik işaret noktaları kullanılarak blok lokalizasyonu belirlenir ve lokal anestezik enjeksiyonu periferik sinir stimülatörü ile kuadriseps kasının kontraksiyonu görülerek uygulanır. Ultrason sinir bloklarında tek başına veya sinir stimülatörü yardımı ile rehberlik sağlayabilir. Biz, bu yazıda spinal anestezi girişimini reddeden, genel anestezi ve ultrason rehberliğinde psoas kompartman bloğu altında diz artroskopi cerrahisi geçiren, 48 yaşında, ASA II, erkek hasta ile ilgili deneyimimizi sunduk. Hastaya standart monitorizasyon uygulandi ve lateral dekübit pozisyon verilmesi sonrasında vertebra, psoas, erektor spina and kuadratus lumborum kasları L4-5 seviyesinde konveks prob ile gözlendi. İğne ultrason rehberliğinde ilerletildi ve iğne ucunun lokalizasyonu kuadriseps kas kontraksiyonu ile doğrulandı. Otuz mL lokal anestezik karışımının (10 mL % 2 lidokain and 20 mL % 5 levobupivakain) lumbar pleksus etrafına enjekte edilmesinin ardından hastaya genel anestezi uygulandı. Anestezi ve cerrahi işlem ek anestezik/analjezik ihtiyacı veya komplikasyon olmaksızın başarıyla tamamlandı. Hastanın postoperatif dönemde istirahatte ya da mobilizasyonda ilk 24 saatte ağrı şikayeti olmadı. Bu olgu sunumu, ultrason rehberliğinde psoas kompartman bloğunun diz artroskopi cerrahisinde peri- ve post-operatif analjezi için uygun ve etkin bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoas Kompartman Bloğu, Ultrason, Diz Artroskopisi


Emine Aysu Şalvız, Yavuz Gürkan, Murat Tekin, Levent Buluç. Ultrasound-guided psoas compartment block and general anesthesia for arthroscopic knee surgery: a case report. Ağrı. 2014; 26(1): 34-38

Corresponding Author: Emine Aysu Şalvız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.