ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 3  Year: 2020
  Migraine With Prolonged Atypical Aura: Report of Two Cases [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(1): 41-43 | DOI: 10.5505/agri.2013.29981  

Migraine With Prolonged Atypical Aura: Report of Two Cases

Arzu Çoban
Balıkesir University Medical Faculty, Department Of Neurology

If migraine does not manifest itself in the form of headache but in some other atypical symptoms with a headache, it is labelled a Migraine Variant. Many migraine variants have been redefined and included in the International Classification of Headache Disorders 2004 classification. These include hemiplegic migraine, basilar-type migraine, childhood periodic syndromes, retinal migraine, complicated migraine, ophthalmoplegic migraine and vertiginous migraine. In this study, we report two patients in different age group who resemble basilar-type migraine with symptoms of prolonged atypical aura. Migraine Variants are important to recognise in clinical practice. Most variants respond well to treatment with antimigraine prophylaxis. If diagnosed correctly, treatment response is always satisfying.

Keywords: Migraine Variants, basilar-type migraine, atypical aura, treatment


Uzamış Atipik Auralı Migren: İki Olgu Sunumu

Arzu Çoban
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Atipik belirtilerle bir arada bulunan migren baş ağrıları “migren varyantları” olarak sınıflandırılabilir. Migren varyantlarının çoğu 2004 yılında yayınlanan baş ağrılarının uluslararası sınıflamasında yeniden tanımlanmıştır. Hemiplejik migren, baziler-tip migren, çocukluk çağı periyodik sendromları, retinal migren, komplike migren, oftalmoplejik migren ve vertijinöz migren “migren varyantları” olarak sınıflandırılabilir. Bu yazıda uzun süren atipik aura belirtileriyle migren varyantlarından biri olan baziler-tip migrene benzeyen farklı yaş grubunda iki olgu sunulmuştur. Migren Varyantları’nın klinik pratikte bilinmesi, çoğunun antimigren profilaksi tedavisine iyi cevaplı olmaları açısından ayırıcı tanıda çok önemlidir. Doğru tanı ile tedaviye alınan cevap tatmin edeci olur.

Anahtar Kelimeler: Migren varyantları, baziler-tip migren, atipik aura, tedavi


Arzu Çoban. Migraine With Prolonged Atypical Aura: Report of Two Cases. Ağrı. 2013; 25(1): 41-43

Corresponding Author: Arzu Çoban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.