ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Evaluation of antinociceptive and anti-inflammatory effects of venlafaxine in the rat [Ağrı]
Ağrı. 2005; 17(4): 41-46

Evaluation of antinociceptive and anti-inflammatory effects of venlafaxine in the rat

Feyza Arıcıoğlu1, Ulaş Buldanlıoğlu1, Gamze Salanturoğlu1, Nuri Süleyman Özyalçın2
1University Of Marmara, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmacology And Psychopharmacology Research Unit, İstanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Algology, İstanbul, Turkey

The aim of this study was to test antinociceptive properties of venlafaxine in rats with carrageenan-induced pain and inflammation. Pain was provoked with carrageenan (1%) injection into the plantar surface of the rat paw-pad. The effect of venlafaxine on carrageenan-induced mechanical hypersensitivity, mechanical stimulation response (the von Frey monofilament test) as well as the size of carrageenan-induced paw edema were tested at 2 to 24 hours following the toxin injection into the rat paw-pad. Pretreatment with venlafaxine significantly reduced or completely abolished the enhanced sensitivity to mechanical stimuli provoked by peripheral carrageenan injection. The study demonstrated the efficacy of peripherally applied venlafaxine pretreatment on the pain component of inflammatory process.

Keywords: Venlafaxine, antinociceptive, anti-inflammatory, rat


Venlafaksinin sıçanlardaki antinosiseptif ve anti-enflamatuar etkisinin değerlendirilmesi

Feyza Arıcıoğlu1, Ulaş Buldanlıoğlu1, Gamze Salanturoğlu1, Nuri Süleyman Özyalçın2
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ve Psikofarmakoloji Araştırma Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, venlafaksinin sıçanlarda karragenan ile oluşturulan ağrı ve enflamasyon üzerindeki antinosiseptif etkilerini araştırmak idi. Ağrı, sıçanların ayaklarında, plantar yüzeye karragenan (% 1) enjekte edilerek oluşturulmuştur. Sıçanların ayak tabanlarına toksin enjeksiyonunu takip eden 2 ila 24. saatler arasında karragenan ile oluşturulan mekanik hipersensitive, mekanik uyaran yanıtı (von Frey monofilaman testi) ve ayak tabanı ödemi değerlendirilerek venlafaksinin etkinliği araştırılmıştır. Toksin enjeksiyonu öncesi venlafaksin uygulanması, periferik karragenan enjeksiyonu ile oluşturulan mekanik uyarana artmış duyarlılığı anlamlı olarak azaltmış ya da tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu çalışma, periferik olarak uygulanan venlafaksin ön tedavisinin, enflamatuar sürecin ağrı bileşeni üzerindeki etkinliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Venlafaksin, antinosiseptif, anti-enflamatuar, sıçan


Feyza Arıcıoğlu, Ulaş Buldanlıoğlu, Gamze Salanturoğlu, Nuri Süleyman Özyalçın. Evaluation of antinociceptive and anti-inflammatory effects of venlafaxine in the rat. Ağrı. 2005; 17(4): 41-46

Corresponding Author: Feyza Arıcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.