ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology? [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(3): 141-146 | DOI: 10.5505/agri.2016.29200  

Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?

Murat Alemdar
Department of Neurology, Sakarya University Training and Reserach Hospital, Sakarya, Turkey

Dolichoectesia is described as elongation, widening, and tortuosity of an artery. Most commonly involved vessels are the intracranial vertebral and basilar arteries. Vertebrobasilar artery dolichoectesia is usually asymptomatic. Cerebral ischemia, hemorrhage, or compression findings due to mass effect can be seen in symptomatic patients. Although there are case reports of trigeminal neuralgia due to fifth cranial nerve compression in the literature, to the best of our knowledge, neither hemicranial nor continuous facial pain secondary to vertebrobasilar artery dolichoectesia has been reported previously. Presently described is case of a 42-year-old male with vertebrobasilar dolichoectesia who had complaint of continuous right-sided hemicranial pain, and his 19-year-old niece, who presented with continuous right-sided facial pain.

Keywords: Pain, headache, dolichoectasia, vertebrobasilar.


Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?

Murat Alemdar
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Dolikoektazi arterlerin uzaması, genişlemesi ve büküntülü hale gelmesi olarak tanımlanır. En sık etkilenen damarlar; intrakranial vertebral ve baziler arterlerdir. Vertebrobaziler arter dolikoektazisi genellikle asemptomatiktir. Semptomatik olgularda, serebral iskemi, kanama ya da kitle etkisine bağlı bası bulguları görülür. Literatürde beşinci kraniyel sinir basısına bağlı olarak gelişen trigeminal nevralji ile ilgili olgu sunumları mevcut ise de, bildiğimiz kadarıyla, vertebrobaziler arter dolikoektazisine ikincil gelişen hemikrani veya sürekli bir yüz ağrısı daha önce rapor edilmemiştir. Burada, sağ tarafta sürekli yarım başağrısı şikayeti ile başvuran vertebrobaziler arter dolikoektazili 42 yaşında bir erkek hasta ve onun yeğeni olan, sağda sürekli fasiyel ağrı ile başvuran 19 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, başağrısı, dolikoektazi, vertebrobaziler.


Murat Alemdar. Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?. Ağrı. 2017; 29(3): 141-146

Corresponding Author: Murat Alemdar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.