ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ultrasound guided chronic pain interventions [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(1): 1-8 | DOI: 10.5505/agri.2015.27879  

Ultrasound guided chronic pain interventions

Taylan Akkaya, Alp Alptekin, Derya Özkan
Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training & Research Hospital,Anesthesiology Clinic,Pain Service

Henceforth, ultrasonography (US) is an indispensible imaging technique in regional anesthesia practice. With the guidance of US, various invasive interventions in chronic pain pathologies of the musculoskeletal system, peripheral and neuroaxial pathologies has become possible. The management includes diagnostic blocks as weel as radiofrequency ablation and institution of neurolythic agents. During these algologic interventions we are able to see the target tissue, the dispersion of the drug and all nearby vascular structures. Besides these the US also protects the team from ionic radiation that one encounters when using flouroscopy of computed tomography. Latest publication in this field show that applicability of US in chronic pain syndromes is rapidly expanding with a good future. The additional equipment (echogenic needles, 3-D US etc.) will also expands its applications in algology practice.
This review highlights different applications of US in chronic pain conditions.

Keywords: Ultrasound, chronic pain, nerve blocks


Ultrason eşliğinde kronik ağrı girişimleri

Taylan Akkaya, Alp Alptekin, Derya Özkan
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji Kl.,Ağrı Servisi

Artık rejyonal anestezi pratiğinde Ultrasonografi ( US ) vazgeçilmez yardımcı görüntüleme tekniği olarak yerini almıştır. US ile kas/iskelet, periferik ve nöraksial bölgelerin kronik ağrılı patolojilerde çeşitli invaziv girişimler yapmak olasıdır. Bu girişimler diagnostik bloklar, Radyofrekans uygulamaları ve nörolitik ajanların uygulamaları olarak özetlenebilirler. Algolojik girişimler esnasında US; hedef dokuların görüntülenmesinde, uygulanan ilacın yayılımında, çevredeki vasküler yapıların görüntülenmesinde büyük kolaylıklar sağlar. Ayrıca US ile floroskopi ve Bilgisayarlı tomografi uygulamaları esnasındaki radyasyon yayılımı söz konusu değildir. Kronik ağrı girişimlerinde US ile yayınlanan klinik çalışmalar umut vericidir. Ayrıca son yıllarda bu alandaki gelişmeler ( ekojen iğneler, 3 boyutlu US cihazları vd. ) US’nin Algoloji pratiğindeki kullanımının daha da yaygınlaşacağını düşündürmektedir.
Bu derlemenin amacı, US eşliğinde yapılan çeşitli kronik ağrı girişimlerini gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, kronik ağrı, sinir blokları


Taylan Akkaya, Alp Alptekin, Derya Özkan. Ultrasound guided chronic pain interventions. Ağrı. 2016; 28(1): 1-8

Corresponding Author: Taylan Akkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.