ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Fluoroscopy-Guided Triple Hip Block for Patients with Hip Osteoarthritis: A New Approach [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-26878 | DOI: 10.14744/agri.2022.26878  

Fluoroscopy-Guided Triple Hip Block for Patients with Hip Osteoarthritis: A New Approach

Savas Sencan, Rekib saçaklıdır, Osman Hakan Gunduz
Division of Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Marmara University

Objective: Hip osteoarthritis (OA) is found in approximately 10% of the population and often causes disability and social limitations in elderly patients. Intra-articular injections are among the most frequently applied interventional treatments for the hip joint. Also femoral and obturator sensorial nerve blocks have been reported to be effective for both diagnostic and therapeutic purposes.
Methods and Results: A single needle insertion was performed for the blockage of hip joint and sensory branches. For the sensory branch of the femoral nerve, the needle is advanced nearly at a 45-degree angle toward below the anterior inferior iliac spine near the anterolateral edge of the hip joint. For the sensory branch of the obturator nerve the needle is advanced nearly at an angle of 45 degrees toward the area below the junction of the pubis and ischium. Finally, for joint injection, the same needle was advanced toward the midline of the anterior femoral head–neck junction at a steeper angle and and blocks were applied. Three patients with hip osteoarthritis were injected with this method and well-being was achieved in 3-month follow-up.
Conclusions: We think that blockage of the hip joint and peripheral sensory branches with a single needle insertion is a fast and effective method. However, prospective controlled studies are needed to determine the efficacy and safety of the method.

Keywords: Hip osteoarthritis, injection, triple block, fluoroscopy


Kalça Osteoartritli Hastalarda Floroskopi Eşliğinde Üçlü Kalça Bloğu: Yeni Bir Yaklaşım

Savas Sencan, Rekib saçaklıdır, Osman Hakan Gunduz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim, Dalı Algoloji Bilim Dalı

Amaç: Kalça osteoartriti (OA) sıklığı toplumda yaklaşık %10 olup genellikle yaşlı hastalarda özürlülüğe ve sosyal kısıtlılığa neden olmaktadır. Eklem içi enjeksiyonlar, kalça eklemi için en sık uygulanan girişimsel tedaviler arasındadır. Ayrıca femoral ve obturator sinirin duyusal dallarının blokları hem tanı hem de tedavi amaçlı etkili olduğu bildirilmiştir.
Yöntem ve Bulgular: Kalça eklemi ve duyusal dallar için tek iğne girişi ile işlem planlandı. Femoral sinirin duyusal dalı için iğne, anterior inferior iliak spine'nın altına doğru, kalça ekleminin anterolateral kenarına yakın, yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerletildi ve kemik teması sağlandı. Sonrasında obturator sinirin duyusal dalı için iğne, pubis ve iskium bileşkesinin altındaki alana doğru yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerletildi kemik teması sağlandı ve blok uygulandı.. Son olarak iğne femur baş-boyun bileşkesinin orta noktasına doğru daha dik bir açıyla ilerletildi ve kontrast madde sonrası eklem içi enjeksiyon yapıldı. Kalça osteoartritli 3 hastaya bu yöntem ile işlem yapıldı ve 3 aylık takipte iyilik sağlandı.
Sonuç: Kalça eklemi ve periferik duyu dallarının tek iğne girişi ile bloke edilmesinin hızlı ve etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ancak yöntemin etkinliğini ve güvenliğini belirlemek için prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kalça osteoartriti, enjeksiyon, üçlü blok, floroskopi
Corresponding Author: Rekib saçaklıdır, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.