ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Peripheral nerve blocks for the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(1): 28-30 | DOI: 10.5505/agri.2016.25991  

Peripheral nerve blocks for the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy

Osman Özgür Yalın1, Derya Uludüz2, Aynur Özge3
1Department of Neurology, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing (SUNCT) is a rare, primary headache syndrome, which is classified as a subtype of trigeminal autonomic cephalalgias. Although SUNCT is usually refractory to treatment, several antiepileptic drugs have recently shown promising results for its treatment. However, there is a lack of evidence regarding the course of SUNCT during pregnancy and the available treatment options. Here, we present a 30-week pregnant female with SUNCT who was successfully treated with infra- and supraorbital nerve blocks. Headache attacks completely diminished after the injection, and recurrence was not observed. Although lamotrigine may be relatively safe in pregnant patients with SUNCT attacks, peripheral nerve block may be a feasible technique and can be considered as a safe and effective treatment option. This is the first SUNCT case in the literature that was successfully treated with infra- and supraorbital nerve blocks during pregnancy.

Keywords: Infraorbital, nerve block; SUNCT; supraorbital.


Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi

Osman Özgür Yalın1, Derya Uludüz2, Aynur Özge3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakultesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin

Konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı atakları (SUNCT), trigeminal otonomik başağrıları içerisinde sınıflandırılan nadir gözlenen bir primer başağrısı bozukluğudur. SUNCT genellikle tedaviye dirençli bir sendrom olarak kabul edilmesine rağmen son yıllarda antiepileptik ilaçlar ile anlamlı düzelme bildirilmektedir. Hastalığın gebelikteki seyri ve tedavisi ile ilgili literatürde bilgi yoktur. Bu çalışmada 30 haftalık gebelik sırasında SUNCT atağı yaşayan, infra- ve supraorbital sinir blokajı ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmaktadır. Aslında gebelik döneminde lamotrijin kısmen güvenli olarak kullanılmaktadır, fakat periferal sinir blokajı uygulanması pratik, güvenli ve etkin bir alternatif tedavi seçeneğidir. Bu olgu literatürde gebelik döneminde infra- ve supraorbital sinir blokajı ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ilk SUNCT hastasıdır.

Anahtar Kelimeler: Infraorbital, sinir blokajı; SUNCT; supraorbital.


Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge. Peripheral nerve blocks for the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy. Ağrı. 2018; 30(1): 28-30

Corresponding Author: Osman Özgür Yalın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.