ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Artificial-coloring in ultrasound-guided regional anesthesia [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(1): 10-15 | DOI: 10.14744/agri.2021.25826  

Artificial-coloring in ultrasound-guided regional anesthesia

Coşkun Araz1, Yavuz Gürkan2, Alparslan Kuş3
1Deparment of Anethesiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Deparment of Anethesiology, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Deparment of Anethesiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye

Objectives: Ultrasonography (US) is an important visualization technique in regional anesthesia. Increasing in quality of images may lead to better conclusions. Our aim in this study was to evaluate the effect of artificial-coloring on image quality and practitioner’s preferences.

Methods: Ultrasound images of five block regions, interscalene, supraclavicular, infraclavicular, femoral, and popliteal were taken on a volunteer using gray scale. Then, the images were colored in seven different color scales using artificial-coloring technique. All participants were asked to fill in the structured questionnaire.

Results: All created images were assessed by three specialist and 14 resident anesthesiologists. The highest scores about nerve recognition, distinguishing nerve from surrounding tissues, and visual clarity of fascicles were obtained with blue scale images; however, these findings were not significant compared to gray scale (p>0.05). Blue scale was chosen as a favorite scale by 53% of participants.

Conclusion: Increasing the image quality and resolution while performing regional anesthesia under ultrasound guidance increases success and reduces complications. Artificial-coloring is one of the adjustments that can improve image quality. In our study, the results of coloring with blue were remarkable. However, more importantly than the color chosen, we believe that routine adjustments such as gain, depth, and focusing will bring important advantages.

Keywords: Artificial-coloring, regional anesthesia, ultrasonography.


Ultrasonografi eşliğinde bölgesel anestezi sırasında yapay-renklendirme

Coşkun Araz1, Yavuz Gürkan2, Alparslan Kuş3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Ultrasonografi bölgesel anestezi sırasında kullanılan önemli bir görüntüleme tekniğidir. Görüntü kalitesinin artması sonuçları iyileştirir. Bu çalışmanın amacı, yapay renklendirmenin görüntü kalitesine ve uygulayıcı seçimlerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: İnterskalen, supraklaviküler, infraklaviküler, femoral ve popliteal bölge olmak üzere beş blok bölgesine ait ultrasonografi görüntüleri gri skalada alındı. Takiben görüntüler yapay renklendirme kullanılarak yedi farklı renge çevrilerek katılımcılar tarafından yapılandırılmış anket kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Görüntüler üç uzman ve 14 araştırma görevlisi tarafından değerlendirildi. Sinirin tanınması, çevre dokudan ayırt edilebilmesi ve fasiküllerin görülmesinin netliği hakkında en yüksek skor mavi skalayla oldu. Ancak bulgular gri skaladan istatistiksel olarak farklı değildi (p>0,05). Mavi skala katılımcıların %53’ü tarafından favori renk olarak tercih edildi.

Sonuç: Ultrason eşliğinde bölgesel anestezi yapılırken görüntü kalitesi ve çözünürlüğün artması başarıyı artırır, komplikasyonları azaltır. Yapay renklendirme görüntü kalitesini artırabilecek ayarlamalardan biridir. Çalışmamızda mavi renk ile renklendirmenin sonuçları dikkat çekiciydi. Ancak, seçilen renkten daha önemlisi bu ayarın kazanç, derinlik ve odaklama gibi rutin yapılmasının önemli avantajları da beraberinde getireceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yapay renklendirme, bölgesel anestezi, ultrasonografi.


Coşkun Araz, Yavuz Gürkan, Alparslan Kuş. Artificial-coloring in ultrasound-guided regional anesthesia. Ağrı. 2023; 35(1): 10-15

Corresponding Author: Coşkun Araz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.