ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Comparison of efficacy of gabapentin and amitriptyline in the management of peripheral neuropathic pain [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(2): 34-40

Comparison of efficacy of gabapentin and amitriptyline in the management of peripheral neuropathic pain

Kader Keskinbora, Ali Ferit Pekel, Işık Aydınlı
Istanbul Universty Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Anesthesiology, Pain Clinic, İstanbul, Turkey

In this single center, double blind and randomized trial gabapentin as a new anticonvulsant was compared in efficacy and safety with amitriptyline which is a classic agent in neuropathic pain treatment. Fourty six patients with neuropathic pain which was burning, stabbing and shooting in quality were allocated to take gabapentin (group GBP) and amitriptyline (group AMI) monotherapy. The assesment variables were burning, stabbing, shooting pain on visual analog scale (VAS; 0: no pain, 10: worst pain imaginable), allodynia as present or not by lightly touching the skin with cotton. Primary efficacy variable was the degree of burning, stabbing and shooting pain improvement that was accepted as the difference of beginning and 4th week’s VAS of all pain qualities. The secondary efficacy variable was the patient satisfaction scale determined as whether possible side effects of study drugs affect the patients’ daily life. The degree of pain improvement was only seen in shooting pain and was statistically significantly high in group GBP. The patient satisfaction scale was also high in group GBP. Both gabapentin and amitriptyline provided effective pain control in peripheral neuropathic pain. Additionally gabapentin was more effective especially in paroxysmal shooting pain than other pain qualities. And also gabapentin was tolerated well.

Keywords: Gabapentin, amitriptyline, peripheral neuropathy


Periferik nöropatik ağrının kontrolünde gabapentin ve amitriptilinin etkinliğinin karşılaştırılması

Kader Keskinbora, Ali Ferit Pekel, Işık Aydınlı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ağrı Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tek merkezli, çift kör, açık uçlu, randomize, kontrollü olarak yapılan bu çalışmada periferik nöropatili hastalarda bir antikonvülzan olan gabapentin (GBP), nöropatik ağrı tedavisinde halen klasik yerini korumakta olan amitriptilin (AMİ) ile etkinlik ve emniyet açısından karşılaştırılmıştır. Periferik nöropati tanısı almış yanıcı-batıcı-çakıcı (elektrik çarpması) nitelikte ağrı özelliği olan 52 hasta GBP (grup GBP) ve AMİ (grup AMİ) tedavisi alacak şekilde ikiye ayrıldı. Yanıcı, batıcı ve çakıcı ağrı şiddeti görsel ağrı ölçütü (VAS; 0: ağrı yok, 10: dayanılmaz ağrı) ile, allodini varlığı nöropatik ağrı bölgesine pamuk teması ile değerlendirildi. Bu çalışmanın amacı her iki grubun çalışma süresince tedaviye ortalama cevabını karşılaştırmak olduğundan birincil hedef yanıcı, batıcı ve çakıcı ağrı ölçütünün değişip değişmediğini incelemekti. Bu amaçla her hasta için yanıcı, çakıcı ve batıcı ağrının VAS değerlerinin ve çakıcı ağrının günlük sıklığının başlangıç ve 4. hafta farkları hesaplandı ve ağrı düzelme derecesi olarak kabul edildi. İkincil hedef de çalışma ilaçlarının olası yan etkilerinin günlük yaşamı etkileyip etkilemediğinin hasta memnuniyeti ölçütü ile belirlenmesi idi. Her iki grup karşılaştırıldığında, ağrı düzelme derecesi değerinin çakıcı ağrı için grup GBP’de grup AMİ’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. Hasta memnuniyeti (yan etkilerin günlük yaşamı etkileme derecesi) skoru Grup GBP’de grup AMİ’ye göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı yüksek bulunmuştur. GBP ve AMİ’nin her ikisi de periferik nöropatik ağrıda etkin ağrı kontrolü sağlamıştır. Buna ek olarak GBP özellikle paroksismal çakıcı ağrı sağaltımında daha etkin olmuştur. Ayrıca GBP daha iyi tolere edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gabapentin, amitriptilin, periferik nöropati


Kader Keskinbora, Ali Ferit Pekel, Işık Aydınlı. Comparison of efficacy of gabapentin and amitriptyline in the management of peripheral neuropathic pain. Ağrı. 2006; 18(2): 34-40

Corresponding Author: Kader Keskinbora, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.