ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Primary headache associated with sexual activity: A case report [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(2): 79-81 | DOI: 10.5505/agri.2015.24654  

Primary headache associated with sexual activity: A case report

Tuba Özcan, Esra Yancar Demir, Murat Doğan İşcanlı
Ordu University, School Of Medicine, Ordu/Turkey

Headaches provoked by triggering factors have been recognized for many decades. In many cases, the development of such headaches is secondary to an underlying pathology. However, in some cases, no abnormality can be identified. Primary headache associated with sexual activity (PHASA) is one of the subgroups of primary headaches. PHASA is a benign form of headache and lifetime prevalence is estimated to be 1% to 1.6% in the general population. A 38-year-old man was admitted to outpatient clinic reporting history of severe headaches during sexual intercourse for the last 2 months. Headaches occurred bilaterally in occipital area just after orgasm and lasted for about 2 hours. Propranolol 40 mg/ day was initiated and on follow-up, patient reported dramatic improvement in 2 weeks. Treatment was maintained for 6 months. Patient has been on regular follow-up for a year and had no recurrence of headache. This is a rare case PHASA. In this patient, prophylactic treatment with low dosage of propranolol was successful.

Keywords: Headache, propranolol, sexual activity.


Seksüel aktivite ile ilişkili primer başağrısı: Olgu sunumu

Tuba Özcan, Esra Yancar Demir, Murat Doğan İşcanlı
Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ordu/ Türkiye

Tetikleyici faktörlerle ortaya çıkan başağrıları onyıllardır bilinmektedir. Birçok hastada, bu tür başağrıları altta yatan bir patolojiye sekonder olarak gelişmektedir. Ancak, bazı hastalarda herhangi bir sorun tespit edilememektedir. Seksüel aktiviteyle ilişkili primer baş ağrısı (SAPB) primer başağrılarının bir alt grubudur. SAPB selim bir başağrısıdır ve genel populasyonda yaşam boyu prevelansı %1–1.6’dır. 38 yaşında erkek hasta, 2 aydır olan cinsel aktivite sırasında ortaya çıkan ciddi başağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Ağrısı orgazm sonrası her iki oksipital bölgede ortaya çıkıyor ve yaklaşık 2 saatte sonlanıyordu. Hastaya 40 mg/gün propranolol başlandı ve 2 hafta içinde dramatik şekilde düzelme bildirdi, tedaviye 6 ay devam edildi. Bir yıldır düzenli kontrollerine devam eden hastada yeniden başağrısı olmadı. Bu olguda nadir görülen SAPB ve düşük doz propranolol ile başarılı tedaviyi bildirmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, propranolol, seksüel aktivite.


Tuba Özcan, Esra Yancar Demir, Murat Doğan İşcanlı. Primary headache associated with sexual activity: A case report. Ağrı. 2017; 29(2): 79-81

Corresponding Author: Tuba Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.