ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(1): 16-21 | DOI: 10.14744/agri.2021.21957  

Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache

Tülin Arıcı1, Çetin Kürşad Akpınar2, Adnan Burak Bilgiç2, İdris Şevki Köken3
1Division of Pain, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
2Department of Neurology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Türkiye
3Division of Pain, Department of Neurology, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Türkiye

Objectives: Disorders in the cervical muscles, such as myofascial trigger points and tightness, are common factors in patients with cervicogenic headache (CEH). We aimed to evaluate the effectiveness of ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle in patients with CEH who showed tenderness in the upper cervical muscle groups.

Methods: A total of 23 patients were evaluated in the prospective observational trial. The injection was performed between the trapezius muscle and levator scapula muscle fascia with a disposable 25-gauge, 10-cm Quincke-tip spinal needle. 10 mL of 0.125% bupivacaine was injected between the muscle fascia. Numeric rating scale (NRS), neck disability index (NDI), pain frequency, and analgesic consumption in the pre-treatment and post-treatment period were evaluated.

Results: The NRS scores at 10 min, 1 week, 2 weeks, and 4 weeks after treatment were significantly better than the pre-treatment NRS score. The NDI scores at 1, 2, and 4 weeks after treatment were significantly better than the pre-treatment NDI score. The pain frequency at 1 and 2 weeks after treatment was significantly lower than that recorded in the pre-treatment period. Statistically significant reductions were observed in analgesic consumption at 1, 2, and 4 weeks after treatment, in comparison with consumption in the pre-treatment period.

Conclusion: We suggest that an ultrasound-guided interfascial block of the trapezius muscle is effective for the treatment of CEH caused by muscle disorders.

Keywords: Cervicogenic headache, interfascial block, trapezius muscle.


Servikojenik başarısında ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal bloğu

Tülin Arıcı1, Çetin Kürşad Akpınar2, Adnan Burak Bilgiç2, İdris Şevki Köken3
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ağrı Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, Samsun, Türkiye
3Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Ağrı Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Miyofasiyal tetik noktalar ve spazm gibi servikal kas bozuklukları servikojenik baş ağrılı hastalarda yaygın faktörlerdir. Bu çalışmada, üst servikal kas gruplarındaki bozukluklara bağlı servikojenik baş ağrılı hastalarda ultrason eşliğinde trapezius kası interfasiyal blokunun etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 23 hasta prospektif gözlemsel değerlendirildi. 25 gauge, 10 cm Quincke tip spinal iğne ile trapezius kası ile levator skapula kaslarının fasiyaları arasına ultrason eşliğinde ilerlendi. 10 mL %0,125’lik bupivakain enjekte edildi. Numeric Rating Scale (NRS), Neck Disability Index (NDI), ağrı sıklığı ve analjezik tüketimi tedavi öncesi ve tedavi sonrası dönemde değerlendirildi.

Bulgular: NRS skorları tedavi sonrası 10. dakika, birinci, ikinci ve dördüncü haftalarda tedavi öncesi NRS skorlarından anlamlı olarak daha düşüktü. NDI skorları tedavi sonrası birinci, ikinci ve dördüncü haftalarda tedavi öncesi skorlara göre anlamlı olarak daha iyiydi. Ağrı sıklığı birinci ve ikinci haftalarda tedavi öncesine göre anlamlı olarak daha düşüktü. Analjezik tüketiminde birinci, ikinci ve dördüncü haftalarda tedavi öncesi dönemle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı azalma vardı.

Sonuç: Ultrason eşliğinde yapılan trapezius kası interfasiyal blokunun kas problemlerine bağlı servikojenik baş ağrılı hastaların tedavisinde faydalı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Servikojenik baş ağrısı, interfasiyal blok, trapezius kası.


Tülin Arıcı, Çetin Kürşad Akpınar, Adnan Burak Bilgiç, İdris Şevki Köken. Ultrasound-guided interfascial blocks of the trapezius muscle for cervicogenic headache. Ağrı. 2023; 35(1): 16-21

Corresponding Author: Tülin Arıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.