ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Superior cluneal nerve entrapment neuropathy due to lower crossed syndrome: A case with low back pain [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 311-315 | DOI: 10.14744/agri.2020.21703  

Superior cluneal nerve entrapment neuropathy due to lower crossed syndrome: A case with low back pain

Hatice Rana Erdem1, Fatmanur Aybala Koçak2, Emine Eda Kurt3, Figen Tuncay2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yüksek İhtisas University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye

The superior cluneal nerve (SCN) is a sensory nerve known to be originated from the dorsal rami of the lower thoracic and lumbar nerve roots. One of the overlooked causes of low back pain (LBP) is the SCN Entrapment Neuropathy (SCNEN). SCNEN may also be associated with SCN stretching due to lumbar movement and the poor body posture through an increase in the paravertebral muscle tonus. A 59-year-old female patient presented with chronic LBP localized on the right iliac crest and radiating to the right buttock, groin, and leg. She had increased lumbar lordosis and anterior pelvic tilt. She had a tender point over the right iliac crest, and the pain was radiating to the buttock and posterolateral thigh (Tinel sign +). She was diagnosed with lower crossed syndrome and SCNEN, and a therapeutic nerve block was performed. Clinicians should consider SCNEN as a possible diagnosis of LBP.

Keywords: Low back pain, lower crossed syndrome, superior cluneal nerve block, superior cluneal nerve entrapment neuropathy.


Alt çapraz sendroma bağlı superior kluneal sinir tuzaklanma nöropatisi: Bel ağrılı bir olgu sunumu

Hatice Rana Erdem1, Fatmanur Aybala Koçak2, Emine Eda Kurt3, Figen Tuncay2
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye.
3Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye

Süperior kluneal sinir (SKS), alt torasik ve lomber sinir köklerinin dorsal ramusundan köken alan bir duyusal sinirdir. Bel ağrısının gözden kaçan nedenlerinden biri SKS tuzaklanma nöropatisidir. SKS tuzaklanma nöropatisi, bel hareketleri ve paravertebral kas tonus artışı sebebiyle oluşan kötü vücut postürüne bağlı SKS gerilmesi ile de ilişkilendirilebilir. Elli dokuz yaşında kadın hasta sağ iliyak kreste lokalize olan ve sağ kalça, kasık ve bacağa yayılan kronik bel ağrısıyla başvurdu. Hastanın lomber lordozu artmıştı ve anterior pelvik tilti mevcuttu. Sağ iliyak krest üzerinde hassas nokta vardı ve ağrı kalça ve posterolateral uyluğa yayılıyordu (tinel bulgusu +). Hastaya alt çapraz sendrom ve SKS tuzaklanma nöropatisi tanısı konuldu ve terapötik sinir bloku yapıldı. Klinisyenler bel ağrısı tanısında SKS tuzaklanma nöropatisini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, alt çapraz sendrom, süperior kluneal sinir bloku, süperior kluneal sinir tuzaklanma nöropatisi.


Hatice Rana Erdem, Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Figen Tuncay. Superior cluneal nerve entrapment neuropathy due to lower crossed syndrome: A case with low back pain. Ağrı. 2022; 34(4): 311-315

Corresponding Author: Fatmanur Aybala Koçak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.