ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(2): 39-50 | DOI: 10.5505/agri.2018.21548  

Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients

Sevilay Erden1, Mevlüde Karadağ2, Sevil Güler Demir2, Semra Atasayar3, Burcu Opak Yücel2, Nevra Kalkan2, Zuhal Erdoğan2, Ali Ay2
1Department of Nursing, Cukurova University, Faculty of Health Sciences, Adana, Turkey
2Department of Nursing, Gazi University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey
3Hacettepe University, Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

Objective: This study aims to investigate the validity and reliability of the Turkish Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R-TR).
Methods: A methodological and cross-sectional design was used. This study included a total of 250 surgical patients (98 males, 152 females) between January 2015 and January 2016. Data were collected using a demographic questionnaire and the APS-POQ-R. Language equivalence, content and construct validity, and reliability of the scale were evaluated.
Results: The Pearson correlation coefficient of the scale for parallel test reliability was 0.362, and the Cronbach’s alpha value was determined as 0.88 in the APS-POQ-R-TR. According to fit indexes of the confirmatory factor analysis [x2/SD=362.53/125=2.90; RMSEA=0.087 (90% CI: 0.077–0.098); CFI=0.95; IFI=0.95; NNFI=0.94], three factors were found to be appropriate for the APS-POQ-R-TR.
Conclusion: The adaptation of the translated APS-POQ-R in Turkey is reliable and valid to measure and evaluate the quality of postoperative pain management in the Turkish population.

Keywords: Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi, ameliyat sonrası ağrı; ağrı yönetimi; geçerlik; güvenirlik.


Cerrahi hastalar için gözden geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği hasta sonuçları anketi'nin Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Sevilay Erden1, Mevlüde Karadağ2, Sevil Güler Demir2, Semra Atasayar3, Burcu Opak Yücel2, Nevra Kalkan2, Zuhal Erdoğan2, Ali Ay2
1Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi (Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire -APS-POQ-R)’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Metodolojik ve kesitsel tipteki bu araştırma, Ocak 2015 ve Ocak 2016 yılları arasında yapılmış olup, toplam 250 cerrahi hasta ile yürütülmüştür. Veri toplama formu olarak demografik verileri içeren anket formu ve “Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi” kullanılmıştır. Anketin, dil geçerliliği, kapsam ve yapı geçerliliği, güvenirlik analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Cronbach’s Alpha değeri 0.88 olarak hesaplanan Türkçe Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi’nin doğrulayıcı faktör analizi uyum indekslerine göre, [x2/SD=362.53/125=2.90; RMSEA=0.087 (%90 CI: 0.077–0.098); CFI=0.95; IFI=0.95; NNFI=0.94], üç faktörlü yapısının uygun olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi, Türk toplumunda postoperatif ağrı yönetiminin kalitesini ölçmek ve değerlendirmek için, güvenilir ve geçerli bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: APS-POQ-R, pain management; postoperative pain; reliability; validity.


Sevilay Erden, Mevlüde Karadağ, Sevil Güler Demir, Semra Atasayar, Burcu Opak Yücel, Nevra Kalkan, Zuhal Erdoğan, Ali Ay. Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients. Ağrı. 2018; 30(2): 39-50

Corresponding Author: Sevilay Erden, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.