ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(3): 158-161 | DOI: 10.5505/agri.2015.20981  

Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy

Damla Yürük1, Güngör Enver Özgencil1, Ahmet Yılmaz1, Merve Hayriye Kocaoğlu2, Sırrı Sinan Bilgin3, İbrahim Aşık1
1Department Of Algology, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara University, Ankara, Turkey
3Department Of Hand Surgery, Ankara University, Ankara, Turkey

Summary
In this article, we present a case with diagnosis and treatment process who had mixed type of thoracic outlet syndrome as a result of scalene muscle hypertrophy. Many diseases in the differential diagnosis should be considered to be the definitive diagnosis of this syndrome ¸ questioning the activities of daily living, in addition to provocative tests of physical examination, it is necessary to examine the electrophysiological and imaging. Once diagnosed, despite conservative treatment is not decreased complaints required surgical treatment However, in patients diagnosed late ¸ despite the decrease of complaints after surgery; neurologic deficit remains.

Keywords: Thoracic outlet syndrome, hypertrophic scalene muscle, wrestling sport


Uzun süre servikal diskopati tanısı ile izlenen; skalen kas hipertrofisinin neden olduğu Torasik outlet sendromu

Damla Yürük1, Güngör Enver Özgencil1, Ahmet Yılmaz1, Merve Hayriye Kocaoğlu2, Sırrı Sinan Bilgin3, İbrahim Aşık1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

Bu yazımızda, skalen kas hipertrofisi sonucu mixt tip torasik outlet sendromu gelişen olgumuzun tanı ve tedavi sürecini sunduk. Ayırıcı tanıda pek çok hastalığın düşünülmesi gereken zengin semptomlara sahip bu sendromunun kesin tanısının konulabilmesi için günlük yaşam aktivitelerinin sorgulanması, fizik muayene bulgularına ek olarak provokatif testlerin, elektrofizyolojik incelemelerin ve görüntüleme yöntemlerinin yapılması gerekmektedir. Tanı konulduktan sonra konservatif tedaviye rağmen şikayetleri azalmayan hastalarda cerrahi tedavi gerekmektedir. Ancak geç tanı konulmuş hastalarda cerrahi tedavi sonrası şikayetlerin azalmasına rağmen öncesindeki nörolojik sekeller devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: : Torasik outlet sendromu, hipertrofik skalen kas, güreş sporu


Damla Yürük, Güngör Enver Özgencil, Ahmet Yılmaz, Merve Hayriye Kocaoğlu, Sırrı Sinan Bilgin, İbrahim Aşık. Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy. Ağrı. 2016; 28(3): 158-161

Corresponding Author: Damla Yürük, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.