ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  MODIFIED van-LINT TECHNIQUE FOR THE MANAGEMENT OF POSTHERPETIC NEURALGIA [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(2): 84-87 | DOI: 10.5505/agri.2011.19981  

MODIFIED van-LINT TECHNIQUE FOR THE MANAGEMENT OF POSTHERPETIC NEURALGIA

H. Evren Eker1, Oya Yalçın Çok1, Meltem Açıl2, Hacer Ülger1, Anış Arıboğan2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Baskent University, Adana, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Acıbadem Hospital, Adana, Turkey

Acute herpes zoster (AHZ) causes postherpetic neuralgia (PHN) in 48-75 % of patients. Nerve blocks performed in the acute phase of herpes zoster may treat the pain and prevent PHN development. Here, we present pain relief with modified van-Lint block in two cases with acute herpes zoster involving vesicules on the traces of supraorbital and supratrochlear nerves. Two female patients, 72 and 66 years old respectively, with acute herpes zoster involving vesicules on the traces of supraorbital and supratrochlear nerves starting from right periocular region to scalp presented with symptoms such as hypoaestesia, dizziness, burning, throbbing and severe pain and their initial visual analogue scale (VAS) scores for pain were 9 and 10, respectively. Supraorbital and supratrochlear nerve blockade with modified van-Lint technique was planned as the classical nerve block sites were covered with active vesicules. Following the nerve blocks, VAS scores of both patients were decreased to 1 immediately. Vesicules were faded and scabbed and symptoms such as hypoaestesia, burning and throbbing were recovered, dizziness was relieved and VAS scores were 4 and 5, respectively after one week. VAS scores were 1 and 2, respectively after 2nd injection, and all sypmtoms were resolved and no additional analgesic was required during 3 month follow-up. Modified van-Lint block with 5 mL %1 lidocaine may provide successful pain relief in acute herpes zoster involving vesicules on the traces of supraorbital and supratrochlear nerves.

Keywords: Postherpetic neuralgia, van-Lint block


POST-HERPETİK NEVRALJİ TEDAVİSİNDE MODİFİYE van-LİNT BLOKAJI

H. Evren Eker1, Oya Yalçın Çok1, Meltem Açıl2, Hacer Ülger1, Anış Arıboğan2
1Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana
2Acıbadem Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Adana

Akut herpes zostere (AHZ) bağlı postherpetik nevralji (PHN) gelişme insidansı % 48–75 arasındadır. Herpes zosterin akut fazında uygulanan sinir blokları ile hem ağrının kontrolü sağlanmakta hem de PHN gelişimi önlenebilmektedir. Burada göz çevresinden başlayıp saçlı deriye doğru supraorbital ve supratroklear sinir hatları boyunca uzanan veziküllerle birlikte görülen akut herpes zostere bağlı nevralji tedavisinde modifiye van-Lint blokajının uygulandığı iki hasta aktarılmaktadır. Sağ göz çevresinden başlayıp alından saçlı deriye uzanan ağrılı veziküllerle seyreden akut herpes zoster tanılarıyla takip edilen 72 ve 66 yaşında iki kadın hasta kliniğimize ağrı tedavilerinin düzenlenmesi için kabul edildi. Klinik şikâyetleri uyuşukluk, hipoestezi, yanma, zonklama ve şiddetli ağrı olan hastaların ilk vizüel analog skala (VAS) değerleri 9 ve 10’du. Medikal tedavileri asiklovir ve asetaminofen ile düzenlenen, klasik sinir blokajı uygulanacak bölgelerde aktif vezikülleri bulunan hastalara 5 mL %1 lidokain ile modifiye van-Lint sinir blokajı uygulanması planlandı. Enjeksiyonunun ardından VAS skorları 1’e gerileyen hastalara 1 hafta sonra aynı yöntemle işlem tekrarlandı. 2. enjeksiyondan önce hastaların veziküllerinde sönme ve kurutlanma tesbit edildi, hipoestezi, yanma ve zonklamanın geçtiği, uyuşukluğun ise azalarak devam ettiği hastalarda VAS skorları 4 ve 5 olarak kaydedildi. 2. enjeksiyondan sonra uyuşukluk şikâyetleri geçen, VAS skorları 1 ve 2’ye gerileyen hastaların 3 aylık takiplerinde ek analjezik ihtiyaçlarının da kalmadığı tespit edildi. Göz çevresinden saçlı deriye uzanan aktif veziküllerle seyreden supraorbital ve supratrochlear sinir hattında akut herpes zostere bağlı nevralji tedavisinde modifiye van-Lint tekniği 5 mL %1 lidokain ile güvenle ve etkin olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Postherpetik nevralji, van-Lint blokajı


H. Evren Eker, Oya Yalçın Çok, Meltem Açıl, Hacer Ülger, Anış Arıboğan. MODIFIED van-LINT TECHNIQUE FOR THE MANAGEMENT OF POSTHERPETIC NEURALGIA. Ağrı. 2011; 23(2): 84-87

Corresponding Author: H. Evren Eker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.