ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Greater Occıpıtal Nerve Blockade: Trıgemınıcervıcal System And Clınıcal Applıcatıons İn Prımary Headaches [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(3): 6-13

Greater Occıpıtal Nerve Blockade: Trıgemınıcervıcal System And Clınıcal Applıcatıons İn Prımary Headaches

Macit Hamit Selekler
Kocaeli University Medical Faculty, Headache Section

Studies about greater occipital nerve injection in primary headaches had begun with Michael Anthony and almost all the studies today accept Anthony’s studies as reference work. Although more than twenty years passed, there is not enough study about the subject. According to the present data, steroids are apparently effective in both preventive and acute attack therapy in cluster headache. Efficacy in migraine is not dramatic as in cluster headache. Despite the fact that local anesthetics has a role in releiving acute headache, single injection is not suitable in prophylactic treatment. In clinical practice, there is promising data about the usage of the procedure, until the beginning of the effect of principal preventive therapy in cluster headache and during the detoxification process in analgesic induced chronic migraine. Although there are case reports about the relieving acute pain in cluster headache and migraine, there is need for systematized clinical studies.

Keywords: greater occipital nerve, trigeminocervical system, cluster headache, migraine, tension-type headache,


Büyük Oksipital Sinir Blokajı: Trigeminoservikal Sistem Ve Primer Başağrılarındaki Klinik Uygulamalar

Macit Hamit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başağrısı Birimi

Primer başağrılarında büyük oksipital sinir injeksiyonu hakkındaki çalışmalar Michael Anthony ile başlamıştır ve bugün yapılan çalışmaların hemen hepsi Anthony’nin çalışmalarını referans çalışma olarak kabul ederler. Üzerinden yirmi yılı aşkın süre geçmesine karşın konu hakkında, yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Mevcut verilere göre, steroidlerin özellikle küme başağrısında hem koruyucu tedavide hem de akut atak tedavisinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Migren’de ise bu etki küme başağrısındaki kadar belirgin değildir. Lokal anestetiklerin ise, akut ağrının hafifletilmesinde rolü olmakla beraber, tek injeksiyon profilaktik tedavi için uygun görünmemektedir. Klinikte uygulamada özellikle, küme başağrısında ana koruyucu tedavinin etkisi başlayıncaya kadar; analjezik kötüye kullanımı nedeniyle kronikleşen migren’in detoksifikasyon sürecinde bu prosedürün kullanılabileceği konusunda umut vadeden veriler bulunmaktadır. Acil şartlarında akut küme ve migren ataklarında kullanımı hakkında bazı vaka bildirileri bulunsa da sistematik klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: büyük oksipital sinir, trigeminoservikal sistem, küme başağrısı, migren, gerilim-tipi başağrısı,


Macit Hamit Selekler. Greater Occıpıtal Nerve Blockade: Trıgemınıcervıcal System And Clınıcal Applıcatıons İn Prımary Headaches. Ağrı. 2008; 20(3): 6-13

Corresponding Author: Macit Hamit Selekler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.