ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Migraine And Cortical Spreading Depression [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(4): 24-30

Migraine And Cortical Spreading Depression

Murat Alemdar, Macit Selekler
Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, University Of Kocaeli, Kocaeli, Turkey

Migraine is an episodic headache disorder accompanied by various neurological, gastrointestinal and autonomic changes. In one fifth of the migraineurs, a neurological disturbance (visual, sensory or motor) appears during or before the development of the headache called migraine aura. Cortical spreading depression (CSD) is a transient neuronal depolarization that spreads across unilateral hemisphere from a focus and is followed by a long-lasting depression of neuronal activity. CSD was proposed to be the underlying phenomenon of the migraine aura as it propagates at a similar velocity with visual scotomata and the transient cortical oligemia seen in migraineurs during the aura phase. This data, enabling a better understanding of migraine pathophysiology, will result in new insights into the treatment of other neurological disorders such as cerebrovascular disorders, transient global amnesia, traumatic brain injury, in whose pathophysiology CSD is supposed to take part, beside the treatment of migraine itself.

Keywords: migraine, cortical, spreading, depression


Migren Ve Kortikal Yayılan Depresyon

Murat Alemdar, Macit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Migren değişik nörolojik, gastrointestinal ve otonomik değişikliklerin eşlik ettiği bir epizodik başağrısı bozukluğudur. Migrenlilerin beşte birinde başağrısının gelişimi esnasında veya öncesinde migren aurası adı verilen bir nörolojik bozukluk (vizüel, duyusal veya motor) ortaya çıkar. Kortikal yayılan depresyon (CSD); bir odaktan başlayıp aynı hemisfer boyunca yayılan geçici nöronal depolarizasyon ve takiben gelişen uzun süreli baskılanmış nöronal aktivitedir. Aura fazında gözlenen vizüel skotom ve geçici kortikal oligemi ile benzer bir hızda yayıldığından dolayı migren aurasının temelinde CSD fenomeninin olduğu ileri sürülmüştür. Migren patofizyolojisinin daha iyi aydınlatılmasını sağlayan bu veri, migren tedavisi yanında, patofizyolojisinde kortikal yayılan depresyonun yer aldığı düşünülen, serebrovasküler hastalıklar, geçici global amnezi, travmatik beyin hasarı gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde de yeni ufuklar açacaktır

Anahtar Kelimeler: migren, kortikal, yayılan, depresyon


Murat Alemdar, Macit Selekler. Migraine And Cortical Spreading Depression. Ağrı. 2006; 18(4): 24-30

Corresponding Author: Macit Selekler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.