ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Sociodemographic properties and pain prevalance of patient’s applied to policlinic of Algology Department of Adnan Menderes University Medical Faculty [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(1): 28-39 | DOI: 10.5505/agri.2011.18480  

Sociodemographic properties and pain prevalance of patient’s applied to policlinic of Algology Department of Adnan Menderes University Medical Faculty

Pınar Ünde Ayvat1, Osman Nuri Aydın2, Mustafa Oğurlu1
1Adnan Menderes University Medical Faculty, Department Of Anesthesiology, 09100 Aydin, Turkey
2Adnan Menderes University Medical Faculty, Department Of Algology, 09100 Aydin, Turkey

Objectives: To investigate the differences and similarities of the sociodemographic properties and pain conditions of patients, from that of other studies conducted all around the world.
Material and Methods: In our policlinic, all the patients are asked the questions in the “Pain Assessment Form” before the diagnosis and answers are recorded. Their demographic characteristics such as age, gender, occupation, marital status, education and economical status are written on the forms. For the detailed pain anamnesis, following factors are questioned and recorded in the pain assessment form: The location, quantity and starting time of pain, its period, the factors that increase and decrease the pain, duration of pain, prior medication.
Results: Our study includes the results of 772 patients who applied to our policlinic between January 1st, 2006 and December 31st, 2007. The most frequent complaints were the region of low back, shoulder and head. The most frequent three diagnoses were low back pain, musculoskeletal pain and headache. VAS value was found to be 7.3.. Seventy three percent of patients had been suffering from chronic pain. Pain was mostly accompanied by weakness, muscle weakness, insomnia, nausea and vomiting. The most frequent treatments were medical treatments along with invasive pain therapy.
Conclusion: Knowing sociodemographic properties and close investigation of patients’ answers to the treatments are important. When medical treatment is insufficient, invasive pain treatment should be realized by experienced pain therapy practitioner. Informing patients and their relatives about applied treatment may increase the success of treatment.

Keywords: Pain policlinic, chronic pain, prevalence, sociodemographic properties


Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve ağrı prevalansı

Pınar Ünde Ayvat1, Osman Nuri Aydın2, Mustafa Oğurlu1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anailim Dalı, 09100 Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, 09100 Aydın, Türkiye

Amaç: Hastaların sosyodemografik özelliklerinin ve ağrı durumlarının, dünyada yapılmış diğer ağrı çalışmaları ile benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Polikliniğimizde hastalara, “Ağrı Değerlendirme Formu”ndaki sorular sorulmakta ve bilgiler bu forma kaydedilmektedir. Hastaların yaş, cinsiyet, meslek, medeni hal, öğrenim ve ekonomik durumu gibi demografik özellikleri forma işlenmektedir. Detaylı ağrı anamnezi için ağrının yeri, niteliği, başlangıç zamanı, atak süresi, sıklığı, şiddeti, ağrıya eşlik eden semptomlar, bu ağrılı hastalık nedeniyle daha önce aldığı ilaçlar ve uygulanan tedaviler, sorgulanmakta ve ağrı değerlendirme formuna kaydedilmektedir.
Bulgular: Çalışmamız 1 Ocak 2006–31 Aralık 2007 tarihleri arasında algoloji polikliniğimize başvuran 772 yeni hastanın sonuçlarını içermektedir. En sık ağrı şikâyetinin bel, omuz ve baş bölgesinden kaynaklandığı görüldü. Hastalarımıza en sık bel, muskuloskeletal ve baş ağrısı tanısı konuldu. İlk başvuruda ortalama VAS değeri 7,3 idi. Hastaların ağrıları genellikle sızlama, zonklama niteliğindeydi ve %73’ünün kronik ağrısı vardı. Ağrıya en sık halsizlik, bulantı-kusma ve uykusuzluk eşlik ediyordu. Hastaların %58’i önceden ilaç tedavisi almıştı. En sık ilaç tedavisi ve beraberinde invaziv girişimler uygulandığı görüldü..
Sonuç: Hastaların sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi ve tedaviye yanıtın yakın takibi önemlidir. Uygun farmakolojik tedavi yetersizse, ihtiyaç duyulan invaziv yöntemler deneyimli doktorlarca uygulanmalıdır. Uygulanan yöntemlerin hasta ve yakınlarına anlatılması tedavinin başarısını arttırır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı polikliniği, kronik ağrı, prevalans, sosyodemografik özellikler


Pınar Ünde Ayvat, Osman Nuri Aydın, Mustafa Oğurlu. Sociodemographic properties and pain prevalance of patient’s applied to policlinic of Algology Department of Adnan Menderes University Medical Faculty. Ağrı. 2011; 23(1): 28-39

Corresponding Author: Osman Nuri Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.