ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Barriers To Effective Cancer Pain Management [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(3): 12-19

Barriers To Effective Cancer Pain Management

Yasemin Kuzeyli Yıldırım1, Meltem Uyar2
1Department of Internal Medicine Nursing, Ege Universcity School of Nursing, Izmir, Turkey
2Department of Algology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Pain is one of the most feared consequences of cancer experienced by patients. Despite numerious education programs, intervention strategies and multidiciplinary pain societies that approximately 60% of patients with cancer are experiencing pain. Cancer-related pain may affect patient’s life in every way, and therefore it has a great influence on the overall quality of life. Barriers to adequate pain management exist, including those related to health-care professionals, the health-care system, and the patients. The most reasons for the barriers to pain management include knowledge deficits, misconceptions about opioids and their side effects, inadequate assessment, and organizational issues.
The purpose of this articles, provides information to regarding barriers to effective cancer pain management.

Keywords: Cancer pain, Pain management, Barriers


Etkili kanser ağrı yönetimindeki bariyerler

Yasemin Kuzeyli Yıldırım1, Meltem Uyar2
1İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
2Algoloji Bilimdalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Ağrı, hastalar tarafından kanserin en korkulan sonuçlarından birisidir. Çeşitli eğitim programlarına, girişim stratejilerine ve multidisipliner ağrı topluluklarına rağmen, kanser hastalarının yaklaşık olarak %60’ı ağrı çekmektedir. Kanser ağrısı, hastanın yaşamının her yönünü etkilemekte ve sonuçta yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Yeterli ağrı yönetiminde sağlık bakım profesyonelleri, sağlık bakım sistemi ve hastaları kapsayan bariyerler mevcuttur. Ağrı yönetimindeki bariyerlerin en önemli nedenleri bilgi eksikliği, opioidler hakkında olumsuz tutumlar, yetersiz tanılama ve organizasyonla ilgili konuları içermektedir.
Bu makalenin amacı; kanser ağrı yönetiminde etkili olan bariyerler hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Kanser ağrısı, Ağrı yönetimi, Bariyerler


Yasemin Kuzeyli Yıldırım, Meltem Uyar. Barriers To Effective Cancer Pain Management. Ağrı. 2006; 18(3): 12-19

Corresponding Author: Yasemin Kuzeyli Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.