ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
  The effectiveness of subcutaneously implanted epidural ports for relief of severe pain in patients with advanced-stage gynecological cancer: a prospective study [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(1): 8-14 | DOI: 10.5505/agri.2014.14227  

The effectiveness of subcutaneously implanted epidural ports for relief of severe pain in patients with advanced-stage gynecological cancer: a prospective study

İbrahim Egemen Ertaş1, Salim Sehirali1, Serpil Ozsezgin Ocek2, Muzaffer Sanci1, Gulderen Arbak2, Yusuf Yildirim1
1Department Of Gynecologic Oncology, Aegean Obstetrics And Gynecology Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Aegean Obstetrics And Gynecology Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of subcutaneously implanted epidural ports (SIEP) in the management of patients with advanced-stage gynecologic cancer-related severe chronic pain who do not respond to intravenous tramadol infusion, transdermal fentanyl, and oral morphine administration or who cannot tolerate the unacceptable and unmanageable side effects of these drugs.
Methods: In this prospectively designed study, SIEP to permit the administration of morphine were implanted for relief of severe chronic pain in 21 cases with stage IV gynecological cancer (ovarian [n=6], endometrium [n=3], cervix [n=10], vaginal [n=1], and vulvar [n=1]). In order to define the level of pain, visual analogue scale (VAS) and patient satisfaction score (PSS) were used before and on the 5th, 15th, and 30th days after epidural port application.
Results: The mean overall survival period of the cases undergoing epidural port application was 80 days (range: 31-560). In terms of pain parameters, values at the end of the 5th, 15th and 30th days (VAS2, VAS3 and VAS4) were significantly lower than the value before morphine application via SIEP (VAS1) (p<0.01). PSSs at the 5th, 15th and 30th days were significantly higher than the PSS before port implantation (p<0.05). Pain management was started with 2 mg morphine with a maximum of 4 mg morphine administered into the epidural space per day. No clinically detected infectious condition or morphine-related side effects that required treatment occurred during the follow-up.
Conclusion: Morphine administration via SIEP provided excellent pain relief without creating side effects, increased patient quality of life, and contributed to the patient’s ability to enjoy life.

Keywords: Advanced stage gynecologic cancer, chronic pain, subcutaneous epidural port, analgesia


İleri evre jinekolojik kanserli hastalarda şiddetli ağrının giderilmesi için subkutanöz yerleştirilen epidural portların etkinliği: prospektif bir çalışma

İbrahim Egemen Ertaş1, Salim Sehirali1, Serpil Ozsezgin Ocek2, Muzaffer Sanci1, Gulderen Arbak2, Yusuf Yildirim1
1Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim - Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim - Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Intravenöz tramadol infüzyonuna, transdermal fentanil ve oral morfin uygulamasına yanıt vermeyen ayrıca bu ilaçların kabul edilemeyen ve tedavi edilemeyen yan etkilerini tölere edemeyen; ileri evre jinekolojik kansere bağlı şiddetli kronik ağrısı olan hastaların yönetiminde subkutanöz yerleştirilen epidural portların etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Prospektif çalışma dizaynına göre, evre IV jinekolojik kanserli 21 hastada (over n = 6, endometrium n = 3, serviks n = 10, vajina n = 1 ve vulva n = 1) şiddetli kronik ağrının giderilmesi için morfin uygulanmasına imkan veren epidural portlar subkutanöz olarak yerleştirildi. Epidural port uygulamasından önce ve 5., 15. ve 30. günlerden sonra ağrının seviyesini tanımlamak üzere görsel analog skalası (GAS) ve hasta memnuniyeti skorlaması (HMS) kullanıldı.
Bulgular: Epidural port uygulanan vakaların ortalama genel sağkalım süresi 80 gündü [dağılım: 31-560]. Ağrı parametreleri açısından, 5., 15. ve 30. günlerin sonundaki değerler (GAS2, GAS3 ve GAS4), epidural port yoluyla morfin uygulamasından önceki değerden (GAS1) anlamlı düşük idi, (p<0.01). Beşinci, 15. ve 30. günlerdeki HMS, port yerleştirilmeden önceki HMS’dan anlamlı yüksek idi, (p<0.05). Ağrı yönetimi 2 mg morfin ile başlatıldı ve en fazla 4 mg morfin epidural boşluğa günlük uygulandı. Takip sırasında, klinik olarak tespit edilen enfeksiyon durumu ve tedavi gerektirecek morfin ile ilişkili yan etki gelişmedi.
Sonuç: Subkutanöz yerleştirilen epidural port yoluyla morfin verilmesi yan etki yaratmadan mükemmel ağrı kontrolü sağlamakta, hayat kalitesini artırmakta ve ayrıca hayatdan zevk alma yeteneğine katkı yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İleri evre jinekolojik kanser, kronik ağrı, subkutanöz epidural port, analjezi


İbrahim Egemen Ertaş, Salim Sehirali, Serpil Ozsezgin Ocek, Muzaffer Sanci, Gulderen Arbak, Yusuf Yildirim. The effectiveness of subcutaneously implanted epidural ports for relief of severe pain in patients with advanced-stage gynecological cancer: a prospective study. Ağrı. 2014; 26(1): 8-14

Corresponding Author: İbrahim Egemen Ertaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.