ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Is Physical Inactivity Associated With Musculoskeletal Disorders? [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(4): 147-155 | DOI: 10.5505/agri.2013.09825  

Is Physical Inactivity Associated With Musculoskeletal Disorders?

Selin Uz Tunçay1, İpek Yeldan2
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul University Institute of Health Sciences, Istanbul
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation,Istanbul University Faculty of Health Sciences, Istanbul

Objective
The aim of our study was to determine the relationship between musculoskeletal disorders (MD) and physical activity levels (PAL) in individuals.
Material and Method
125 individuals (74 female, 51 male) aged between 20-65 participated in the study. Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire was used to examine MD, International Physical Activity Questionnaire was used to determine PAL.
Results
The mean age of the cases was 31,56 ± 7,09 years. It was found that individuals were 33.6% sufficiently active, 39.2% minimally active, 27.2% inactive. Body regions which were most commonly reported for experiencing pain, low back (51.2%), upper back (51.2%), neck (48.8%) at some point in their lifetime, neck (38.4%), upper back (35.2%), low back (35.2%) during the past 12 months, upper back (29.6%), neck (28.8%), low back (23.2%) in the past month, upper back (16.8%), shoulders (12.8%),neck and low back (11.2%) on the day of study. When MD during the past 12 months, in the past month, on the day of study were compared with PAL, statistically significant relation was found between knee pain and PAL (p=0.002, p=0.001, p=0.023, respectively).
Conclusion
The results showed that musculoskeletal pain was more frequent in spine (low back, upper back, neck). When the presence of MD compared with PAL, statistically significant relation was found between knee pain and PAL. In our study, patients with knee pain had high PAL, this can be explained by, those who are physically active tend to experience sport related injuries than inactive individuals and anatomic feature of knee joint.

Keywords: Musculoskeletal disorders, physical activity level, Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire, International Physical Activity Questionnaire


Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarıyla Fiziksel İnaktivite İlişkili Midir?

Selin Uz Tunçay1, İpek Yeldan2
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç
Çalışmamızın amacı, kişilerde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemekti.
Gereç ve yöntem
Çalışmaya 20-65 yaş arası 125 (74 kadın, 51 erkek) birey katıldı. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını sorgulamak amacıyla “Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi”, fiziksel aktivite düzeyini belirlemek amacıyla, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu kullanıldı.
Bulgular
Olguların yaş ortalamaları 31,56 ± 7,09 yıldı. Olguların % 33.6’sının yeterli düzeyde, %39.2’sinin düşük düzeyde aktivite yaptığı, % 27.2’sinin ise inaktif olduğu bulundu. En sık ağrı yaşanan bölgeler yaşamları boyunca herhangi bir dönemde bel (%51.2), sırt (%51.2), boyun (%48.8), son 12 ay içinde boyun (% 38.4), sırt (% 35.2) ve bel (% 35.2), son 1 ay içinde sırt (% 29.6), boyun (% 28.8) ve bel (% 23.2), değerlendirmenin yapıldığı gün sırt (%16.8), omuzlar (%12.8), boyun ve bel (%11.2) idi. Fiziksel aktivite düzeyine göre son 12 ay, son 1 ay ve değerlendirmenin yapıldığı gün görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının varlığı karşılaştırıldığında sadece diz ağrısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla p=0.002, p=0.001, p=0.023).
Sonuç
Sonuçlarımız kas iskelet sistemi ağrılarının en sık omurgada (bel, sırt, boyun) görüldüğünü göstermiştir. Fiziksel aktivite düzeyine göre kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının varlığı karşılaştırıldığında, sadece diz ağrısı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda diz ağrısı olanlarda fiziksel aktivite düzeyinin yüksek olması, fiziksel olarak aktif olanların inaktif olanlara göre spora bağlı yaralanmaya daha eğilimli olmaları ve diz ekleminin anatomik özelliği ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kas iskelet sistemi hastalıkları, fiziksel aktivite düzeyi, Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu


Selin Uz Tunçay, İpek Yeldan. Is Physical Inactivity Associated With Musculoskeletal Disorders?. Ağrı. 2013; 25(4): 147-155

Corresponding Author: Selin Uz Tunçay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.