ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Vestibular migraine: A case report and review of the literature [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(1): 36-38 | DOI: 10.5505/agri.2018.09582  

Vestibular migraine: A case report and review of the literature

Bahar Say, Ufuk Ergün
Department of Neurology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Vestibular migraine (VM) is one of the most common causes of episodic vertigo, but it can be missed in patients complaining of dizziness. This report describes the case of a 46-year-old woman with episodic vertigo attacks and a history of migrainous headaches. Some of the vertigo attacks were accompanied by a migraine. Gaze-induced nystagmus was present during attacks, but regressed with medication. Ear, nose, and throat evaluation; laboratory; imaging findings; and hearing test results were normal. Treatment with 500 mg valproic acid led to a rapid response in this case. VM should be considered in neurological examinations on the basis of clinical symptomatology.

Keywords: Episodic vertigo, valproic acid; vestibular migraine.


Vestibuler migren: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Bahar Say, Ufuk Ergün
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Vestibuler migren epizodik vertigonun en sık nedenlerinden biridir ancak başdönmesi yakınmalarına sahip olgularda vestibüler migren tanısı atlanabilmektedir. Bu yazıda epizodik vertigo atakları ve özgeçmişinde migrenöz başağrıları olan 46 yaşında kadın olguyu sunmayı amaçladık. Vertigo ataklarının bazılarına migrenöz vasıfta başağrısı eşlik ediyordu. Nörolojik değerlendirmesinde atak döneminde bakış ile indüklenen nistagmusu olup atak dışında normaldi. Kulak burun boğaz değerlendirmesi, laboratuar ve görüntüleme çalışmaları ile işitme testi normaldi. Klinik semptomatoloji temelinde vestibüler migren tanısı düşünüldü. Tedavide 500 mg valproik asit ile hızlı yanıt alındı.

Anahtar Kelimeler: Epizodik vertigo, valproik asit; vestibuler migren.


Bahar Say, Ufuk Ergün. Vestibular migraine: A case report and review of the literature. Ağrı. 2021; 33(1): 36-38

Corresponding Author: Bahar Say, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.