ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 4  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Vestibular Migraine: A case report and review of the literature [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-09582 | DOI: 10.5505/agri.2018.09582  

Vestibular Migraine: A case report and review of the literature

Bahar Say, Ufuk Ergün
Department of Neurology, Kirikkale Üniversity, Kırıkkale, Turkey

Vestibular migraine is one of the most common causes of episodic vertigo, but may be missed in patients complaining of dizziness. The aim of this report was to present a 46-year-old woman with episodic vertigo attacks and a history of migrainous headache. Some of the vertigo attacks were accompanied by migrainous headache. Neurological examination included gaze-induced nystagmus during the attacks, which was normal except for the attacks. Ear, nose and throat evaluation, laboratory and imaging findings and the hearing tests were normal. Vestibular migraine was considered on a clinical symptomatology basis. Treatment included valproic acid 500 mg, which showed a rapid response.

Keywords: vestibular migraine, episodic vertigo, valproic asid


Vestibüler Migren: olgu sunumu ve literatür gözden geçirme

Bahar Say, Ufuk Ergün
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Vestibuler migren epizodik vertigonun en sık nedenlerinden biridir ancak başdönmesi yakınmalarına sahip olgularda vestibüler migren tanısı atlanabilmektedir. Bu yazıda epizodik vertigo atakları ve özgeçmişinde migrenöz başağrıları olan 46 yaşında kadın olguyu sunmayı amaçladık. Vertigo ataklarının bazılarına migrenöz vasıfta başağrısı eşlik ediyordu. Nörolojik değerlendirmesinde atak döneminde bakış ile indüklenen nistagmusu olup atak dışında normaldi. Kulak burun boğaz değerlendirmesi, laboratuar ve görüntüleme çalışmaları ile işitme testi normaldi. Klinik semptomatoloji temelinde vestibüler migren tanısı düşünüldü. Tedavide 500 mg valproik asit ile hızlı yanıt alındı.

Anahtar Kelimeler: vestibuler migren, epizodik vertigo, valproik asit
Corresponding Author: Bahar Say, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.