ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(4): 6-16

Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı

Meltem Uyar, Can Eyigör
Department Of Algology, Medical Faculty Of Ege University, İzmir, Turkey

Treatment of neuropathic pain is difficult despite new treatments and there is no single treatment that Works for all conditions and their underlying mechanisms. Given the increasing evidence for effective treatments of neuropathic pain, it is important for the clinician to know which drugs are most effective neuropathic pain relieving pain and associated with the fewest adverse effects and there is a need for an evidence-based
algorithm to treat neuropathic pain conditions. Ideally, the evidence for the non-opioids and opioids choices in such an algorithm would be based on direct comparisons of one drug with another, for both efficacy and side effects. There are very few such direct comparisons available.

Keywords: Neuropathic pain, nonsteroid antiinflammatory agents, paracetamol, opioids


Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı

Meltem Uyar, Can Eyigör
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Angoloji Bilim Dalı, İzmir

Nöropatik ağrı tedavisi yeni tedavilere rağmen hala zordur ve tüm sorunlar ve altta yatan mekanizmaları için işe yarayan tek bir tedavi bulunmamaktadır. Etkin nöropatik ağrı tedavileri için giderek artan kanıtlar göz önüne alınacak olursa, klinisyenin ağrıyı rahatlatmada hangi ilaçların en etkili olduğunu ve ilaçlarla ilişkili en az sayıdaki advers etkileri bilmesi önem kazanmaktadır ve nöropatik ağrı durumlarının tedavi edilmesi için
kanıta dayalı bir algoritmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İdealde, böyle bir algoritmada non-opioid ve opioid ilaç seçimleri için gereken kanıtlar bir ilacın hem etkinlik
hem de yan etkiler açısından diğerleriyle doğrudan bir şekilde karşılaştırılmasına dayalı olmalıdır. Bugün için mevcut olan bu tür doğrudan karşılaştırmalar az sayıdadır.

Anahtar Kelimeler: nöropatik ağrı, Non-steroid antiinşamatuar ilaçlar, parasetamol, opioidler


Meltem Uyar, Can Eyigör. Nöropatik ağrı tedavisinde non-opioid ve opioid ajan kullanımı. Ağrı. 2008; 20(4): 6-16

Corresponding Author: Meltem Uyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.