ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Analgesic Step Ladder Treatment in Cancer Patients With Pain [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(1): 26-34 | DOI: 10.5505/agri.2015.08216  

Analgesic Step Ladder Treatment in Cancer Patients With Pain

Yücel Zülfi Kurşun1, Fuat Yıldız2, Ömer Kaymaz3, Selami Ateş Önal4
1Bingol State Hospital, Anesthesiology And Reanimation, Bingol, Turkey
2Elazıg Harput State Hospital, Anesthesiology And Reanimation, Elazıg, Turkey
3Kovancılar State Hospital, Anesthesiology And Reanimation, Elazıg, Turkey
4Algology Division Of The Department Of Anesthesiology And Reanimation, Fırat University, Elazıg, Turkey

Objectives: In this study, we retrospectively evaluated the characteristics of 1736 patients presenting to our clinic, including analgesic step treatments and method of treatments.
Methods: A total of 1467 patients, excluding 269 out of 1736, with pain due to malignancy were included in this study. Patients presented to the Algology Division of the Department of Anesthesiology and Reanimation of Firat University School of Medicine. Among the patients included in the study, 85.5% were treated according to the analgesic step ladder protocol of the WHO. Minimally invasive analgesic interventions were applied in 14.5% of the cases in which adequate pain control could not be achieved with step ladder treatment.
Results: The adjuvant pain medications used were antidepressants, corticosteroids, anticonvulsants, neuroleptics, benzodiazepines, local anesthetics, bisphosphonates, and calcitonin and their rate of usage were 61.0%, 7.1%, 4.0%, 4.0%, 1.6%,12.3%,1.2%, and 2.8%, respectively.
Conclusion: Because pain in the cancer patients is mostly severe, pain management can be difficult in these patients. The patients who cannot be treated with the analgesic step ladder method have been treated with minimally invasive analgesic intervention methods. A multidisciplinary medical expert group evaluation of the cases and a treatment planned by this team are cornerstones of achieving success in pain management. We believe in this way, no patient with cancer will live with uncontrolled pain.
Access to adjuvant drugs should be easy in order to achieve success in pain management. We believe that expert algology physicians who treat pain should easily prescribe adjuvant drugs.

Keywords: Adjuvants, analgesic step ladder treatment; cancer pain; minimally invasive analgesic procedure; opioid.


Ağrılı Kanser Hastalarının Tedavisinde Analjezik Basamak Tedavisinin Yeri

Yücel Zülfi Kurşun1, Fuat Yıldız2, Ömer Kaymaz3, Selami Ateş Önal4
1Bingöl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bingöl
2Elazığ Harput Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ
3Kovancılar Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Algoloji Bilim Dalı, Elazığ

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimize başvuran 1736 hasta, özellikleri, analjezik basamak tedavileri ve tedavi yöntemleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Ocak 1997 – Aralık 2010 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı’na maligniteye bağlı ağrı nedeniyle başvuran 1736 hastanın 269’u çalışma dışı bırakılarak toplam 1467 hasta değerlendirilmeye alındı. Çalışmamızda hastaların %85.5’i analjezik basamak tedavisine göre tedavi edilmiştir. Basamak tedavisiyle yeterli ağrı kontrolü sağlanamayan %14.5 oranındaki olguya minimal invaziv analjezik girişim yöntemleri uygulanmıştır. Adjuvan ilaç olarak antidepresan, kortikosteroid, antikonvülzan, nöroleptik, benzodiazepin, lokal anestezik, bifosfanat ve kalsitonin kullanım oranları sırasıyla; %61.0, %7.1, %4.0, %4.0, %1.6, %12.3, %1.2 ve %2.8 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak ağrılı kanser hastalarının ağrısının şiddetli olması; hastada ağrı tedavisini zorlaştırmaktadır. Analjezik basamak tedavisiyle tedavi edilemeyen hastalar, minimal invaziv analjezik girişim yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Ağrı tedavisinde başarıya ulaşmak, olguların multidisipliner tıbbi uzman kadrosu ile değerlendirilmeleri ve bu ekibin hazırlayacağı tedavi planlaması ile olasıdır. Böylece hiçbir kanser hastasının kontrol altına alınamayan ağrı ile yaşamayacağı kanısındayız.
Ağrı tedavisinde başarıya ulaşmak için adjuvan ilaçlara erişmek kolay olmalıdır. Adjuvan ilaçların, ağrı tedavisi yapan Algoloji hekimleri tarafından rahatça reçete edilmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Adjuvanlar, analjezik basamak tedavisi; kanser ağrısı; minimal invaziv analjezik girişim; opioid.


Yücel Zülfi Kurşun, Fuat Yıldız, Ömer Kaymaz, Selami Ateş Önal. Analgesic Step Ladder Treatment in Cancer Patients With Pain. Ağrı. 2015; 27(1): 26-34

Corresponding Author: Yücel Zülfi Kurşun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.