ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Cold applications for the treatment of pain [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(2): 5-14

Cold applications for the treatment of pain

Arzu Yağız On
Ege University, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, İzmir, Turkey

Cold application is a simple and inexpensive therapy which has been accepted for decades as an effective nonpharmacologic intervention for pain management. It increases the pain threshold, decreases the inflammatory reaction and spasm. Cold is commonly used in the treatment of acute soft tissue injuries and has been shown to reduce pain effectively in the post-operative period after orthopedic surgery procedures. However, the evidence base to support the common practice of superficial cold is limited and there is a need for future higher-quality randomised controlled trials. The purpose of this rewiev is to explore the literature regarding the physiologic effects of cold, the effectiveness of cold, different modalities used for cold application, and the potential complications associated with the use of cold application.

Keywords: Pain, cold application, cryotherapy


Ağrı tedavisinde soğuk uygulamalar

Arzu Yağız On
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Basit ve ucuz bir tedavi yöntemi olan soğuk uygulamalar, ağrının ilaç dışı tedavisinde etkin bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu uygulamaların ağrı eşiğini yükselttiği, inflamasyon ve spazmı azalttığı gösterilmiştir. Akut yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu uygulamaların, ortopedik cerrahi işlemler sonrası ağrının kontrolünde de etkin oldukları gösterilmiştir. Bununla birlikte, etkinliklerini gösteren bilimsel deliller yetersiz olup kaliteli, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yazının amacı, soğuğun dokular üzerindeki fizyolojik etkilerinin, değişik uygulama yöntemlerinin ağrı üzerindeki etkinliğinin, ve uygulamanın potansiyel komplikasyonlarının literatür eşliğinde gözden geçirilmesidir

Anahtar Kelimeler: Ağrı, soğuk uygulama, kriyoterapi


Arzu Yağız On. Cold applications for the treatment of pain. Ağrı. 2006; 18(2): 5-14

Corresponding Author: Arzu Yağız On, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.