ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(4): 171-176 | DOI: 10.5505/agri.2016.07830  

Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic

Gülçin Şenel1, Gonca Oğuz1, Nesteren Koçak1, Şerife Karaca2, Menşure Kaya3, Nihal Kadıoğulları1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Algology and Palliative Care Clinic,Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Education and Research Hospital
2Algology and Palliative Care Clinic,Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Education and Research Hospital
3Department of Anesthesiology and Reanimation,Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Education and Research Hospital

Objectives: Pain is one of the most important symptoms in palliative care, and has a major impact on the quality of life of cancer patients. In developing countries, difficult access to opioids and the lack of well-established palliative care organizations result in undertreatment of pain. Turkey is one of the countries with statistical evidence of inadequate morphine consumption per capita. In 2010, the adequacy of opioid analgesic consumption was only 7%, based on a per capita consumption of 14.31 mg morphine equivalents. The present study analyzed and described patterns of opioid use among cancer patients in the palliative care clinic.
Methods: The data of 418 cancer patients who received palliative care at the palliative care clinic in 2014 were evaluated retrospectively.
Results: Of the total, 183 (44%) of the patients studied were female and 235 (56%) were male. Age ranged from 18 to 93 years (61±15 years). No opioids had been prescribed for 9% of patients, 26% of patients were using weak opioids, and 65% were using strong opioids. Daily oral morphine equivalent dosage per patient was 172±58 mg (range: 40–328 mg). Indications for opioid use were pain (61%), dyspnea (19%), and both dyspnea and pain (20%).
Conclusion: Although there is a limited variety of opioids currently available in this country, it is thought that a more effective and adequate level of pain management can be obtained through education of health practitioners about pain management and opioid use. The relatively high incidence of weak opioid use may be associated with the lack of available rapid release opioids in the country.

Keywords: Pain, cancer patient, opioid, palliative care.


Palyatif bakım kliniğinde yatan kanser hastalarında ağrı tedavisi ve opioid kullanımı

Gülçin Şenel1, Gonca Oğuz1, Nesteren Koçak1, Şerife Karaca2, Menşure Kaya3, Nihal Kadıoğulları1
1Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Algoloji Ve Palyatif Bakım Kliniği, Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Algoloji Ve Palyatif Bakım Kliniği, Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Dr Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Ağrı, palyatif bakım kliniklerinde kanser hastalarının yaşam kalitesini belirgin olarak etkileyen önemli semptomlardan biridir. Gelişmekte olan ülkelerde opioidlere ulaşılabilirlikteki güçlükler ve iyi organize edilmiş palyatif bakım merkezlerinin azlığı ağrı tedavisinin yetersiz olmasına neden olmaktadır.Türkiye, kişi başına düşen opioid tüketiminin istatistiksel olarak yetersiz olduğu ülkelerden biridir. 2010 yılında kişi başına düşen opioid miktarı 14.31 mg morfin eşdeğeri olup, opioid analjezik tüketiminin yeterliliği %7 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada palyatif bakım kliniğinde yatan hastalarda opioid kullanımı araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: 2014 yılında, palyatif bakım kliniğimizde palyatif bakım verilen 418 kanser hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 183’ü (%44) kadın, 235’i (%56) erkek olarak bulundu. Yaşlar 18 ve 93 yıl arasında değişmekteydi (61±15). Hastaların %9’una opioid verilmemişti, %26’sı zayıf opioid, %65’i güçlü opioid kullanmaktaydı. Hasta başına düşen günlük oral morfin eşdeğer dozu 172±58 mg (40–328) olarak bulundu. Opioid kullanımı için endikasyonlar %61 oranında ağrı, %19 oranında dispne ve %20 oranında ise hem dispne hem de ağrıydı.
Sonuç: Ülkemizde opioid çeşitleri kısıtlı olmakla beraber tüm sağlık personelinin ağrı tedavisi ve opioid kullanımı hakkında eğitimi ile daha etkin ve yeterli ağrı tedavisi sağlanabileceği düşünüldü. Rölatif olarak zayıf opioidlerin yüksek kullanım insidansı, ülkemizde hızlı salınımlı opioidlerin eksikliğiyle ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, kanser hastası, opioid, palyatif bakım.


Gülçin Şenel, Gonca Oğuz, Nesteren Koçak, Şerife Karaca, Menşure Kaya, Nihal Kadıoğulları. Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic. Ağrı. 2016; 28(4): 171-176

Corresponding Author: Gonca Oğuz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.