ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Percutaneous fluoroscopic lumbar facet joint synovial cyst aspiration for manifesting with radiculopathy and low back pain [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-07742 | DOI: 10.14744/agri.2022.07742  

Percutaneous fluoroscopic lumbar facet joint synovial cyst aspiration for manifesting with radiculopathy and low back pain

Kamer Dere
Acıbadem Maslak Hospital, Department Of Algology, İstanbul

SUMMARY
Lumbar facet joint synovial cysts are bening degenerative abnormalities of lumbar spine, and can cause lower extremity radiculopathy, spinal stenosis and low back pain. Herein we report a case with synovial cyst that treated by percutaneous fluoroscopic aspiration via facet joint.
A 46-years-old woman presented to neurosurgery clinic complaining of a 2 months history of low back pain with left sided radicular symptoms. Her physical examination was consisted with a left L5 radiculopathy, and MRI confirmed a left L5–S1 facet joint synovial cyst compressing nerve root. Percutaneous fluoroscopic cyst aspiration via facet joint was planned. The cyst was aspirated and totally 0.2-0.3 cc fluid was aspirated. While the aspiration was performing, the patient declared her pain was reliefed. So, the procedure was finished. In MRI, after 3 weeks, the cyst was became more smaller than before, and observed no any nerve root compression. Since 1 year the patient has no pain and no neurological symptom. Patients who undergo a fluoroscopic percutaneous rupture by filling of the facet joint cyst have a successful outcome. We conclude that only aspiration of the facet joint cyst without rupture has also the same successful outcome.

Keywords: Lumbar facet joint, Synovial cyst, Aspiration, Fluoroscopy, Radiculopathy


Bel ağrısı ve radikülopatiye neden olan lumbal faset eklem sinovyal kistin floroskopik perkütan olarak aspirasyonu

Kamer Dere
Acıbadem Maslak Hastanesi, Algoloji Bölümü, İstanbul

Lomber faset eklem sinovyal kistleri lomber omurganın dejeneratif abnormalliklerindendir ve alt ekstremite radikülopatisine, spinal stenoza ve bel ağrısına neden olabilirler. Burada perkütan floroskopik faset eklem içerisinden aspirasyon ile tedavi edilen bir sinovyal kistli olguyu sunuyoruz.
46 yaşında kadın hasta beyin cerrahisi polikliniğine 2 aydır devam eden sol radiküler bel ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde sol L5 radikülopatisi mevcuttu; sinir köküne bası yapan bir sol L5-S1 faset eklem sinovyal kisti MR ile tespit edildi. Faset eklem yoluyla perkütan floroskopik kist aspirasyonu planlandı. Kist aspirasyonu ile toplam 0.2-0.3 cc sıvı aspire edildi. Aspirasyon yapıldığı sırada hasta ağrısının hafiflediğini bildirdi. Böylece işlem tamamlandı. 3 hafta sonra çekilen MR'da kistin eskisinden daha küçük hale geldiği ve herhangi bir sinir kökü basısı yapmadığı doğrulandı. Uzun süre izlenen hastada (1 yıl) bel ağrısı ve nörolojik semptom yoktu. Bilindiği üzere faset eklem kisti doldurularak floroskopik perkütan rüptür uygulanan hastalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır; burdaki vakada olduğu gibi aspire edilerek de aynı başarılı sonuçların alınabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Lumbal faset eklem, Sinoviyal kist, Aspirasyon, Floroskopi, Radikülopati
Corresponding Author: Kamer Dere, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.