ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Peripheral nerve stimulation (PNS): A valid and definitive therapeutical option for a case of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(2): 126-128 | DOI: 10.14744/agri.2023.07673  

Peripheral nerve stimulation (PNS): A valid and definitive therapeutical option for a case of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES)

Ezio Amorizzo1, Francesca De Sanctis2, Gianni Colini Baldeschi3, Fernando Ricci4, Giustino Varrassi5
1Department of Anesthesiology, San Paolo Hospital, Civitavecchia, Roma, Italy
2Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, Azienda Ospedaliera S. Maria Terni, Terni, Italy
3Department of Pain, Pain Clinic Rome, Rome, Italy
4Anesthesiology and Critical Care, San Paolo Hospital, Roma, Italy
5Pain Medicine, Paolo Procacci Foundation, Rome, Italy

Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) is a cause of moderate to severe chronic pain, hyperesthesia/hypoesthesia, and altered perception of heat/cold in a specific region of the anterior abdominal wall, referable to the territory of innervation of one or more anterior branches of the intercostal nerves. None of the therapeutic options currently available has proved to be effective in the long term or decisive. In recent years, we have begun to treat purely sensory neuropathies, such as this, with the implantation of wireless peripheral nerve stimulators (PNS), achieving the safety of modular and personalized analgesia. We report the case of a 41-year-old man suffering from ACNES of the 8th intercostal nerve for two years. We first performed two consecutive ultrasound-guided diagnostic blocks of the anterior cutaneous branch of the 8th intercostal right nerve and then elected the patient for ultrasound-guided nerve decompression followed by neuromodulation and pulsed-radiofrequency (PRF). Taking into account full employment, young age, and the likelihood of having to repeat the treatment several times, we considered him for Peripheral Nerve Stimulation (PNS) implantation under ultrasound guidance, and we implanted the wireless lead at the anterior branch of the right 8th intercostal nerve, and programmed tonic stimulation 100 Hz PW 200 ms. The patient reported immediate pain relief and never took medication for this problem again, at two years follow-up. PNS has had an increasing role in the management of chronic neuropathic pain, especially in merely sensitive neuropathies like ACNES. We support future research on this theme.

Keywords: ACNES, chronic pain, modular analgesia, peripheral nerve stimulation, radiofrequency.


Periferal sinir stimülasyonu (PNS): Anterior kutanöz sinir sıkışma sendromu (ACNES) olgusu için geçerli ve kesin bir tedavi seçeneği

Ezio Amorizzo1, Francesca De Sanctis2, Gianni Colini Baldeschi3, Fernando Ricci4, Giustino Varrassi5
1San Paolo Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Civitavecchia, Roma, İtalya
2Anesteziyoloji, Kritik Bakım ve Ağrı Tıbbı Bölümü, Azienda Ospedaliera S. Maria Terni, Terni, İtalya
3Roma Ağrı Kliniği, Ağrı Bölümü, Roma, İtalya
4Anesteziyoloji ve Kritik Bakım, San Paolo Hastanesi, Roma, İtalya
5Ağrı Tıbbı, Paolo Procacci Vakfı, Roma, İtalya

Anterior kutanöz sinir sıkışma sendromu (ACNES), özgül bir anterior karın duvarı bölgesinde, orta ila şiddetli kronik ağrı, hiperestezi/hipoestezi ve ısı/soğuk algısında değişikliğe sebep olan, bir veya daha fazla interkostal sinirin ön dallarının innerve ettiği bölgeye atfedilebilen bir durumdur. Şu anda mevcut olan tedavi seçeneklerinden hiçbiri uzun vadede veya kesin olarak etkili olmamıştır. Son yıllarda, bu gibi saf duyusal nöropatileri, kablosuz periferal sinir stimülatörleri (PNS) implantasyonu ile tedavi etmeye başladık, modüler ve kişiselleştirilmiş analjezi güvenliğine ulaştık. İki yıldır 8. interkostal sinirin ACNES’inden muzdarip 41 yaşında bir erkek hastanın vakasını rapor ediyoruz. İlk olarak, 8. interkostal sağ sinirin anterior kutanöz dalının iki ardışık ultrason kılavuzluğunda tanısal bloklarını gerçekleştirdik ve ardından hastayı ultrason kılavuzluğunda sinir dekompresyonunu takiben nöromodülasyon ve darbeli-radyofrekans (PRF) uygulaması için seçtik. Tam istihdam, genç yaş ve tedavinin birkaç kez tekrarlanması gerekliliğini göz önünde bulundurarak, onu ultrason kılavuzluğunda Periferal Sinir Stimülasyonu (PNS) implantasyonu için değerlendirdik ve kablosuz elektrodu sağ 8. interkostal sinirin anterior dalına yerleştirdik ve tonik stimülasyonu 100 Hz PW 200 ms olarak programladık. Hasta, hemen ağrıda rahatlama bildirdi ve bu sorun için bir daha asla ilaç almadı, iki yıllık takipte. PNS, özellikle ACNES gibi sadece duyarlı nöropatilerde kronik nöropatik ağrının yönetiminde giderek artan bir rol oynamıştır. Bu tema üzerine gelecek araştırmaları destekliyoruz.

Anahtar Kelimeler: ACNES, kronik ağrı, modüler analjezi, periferal sinir stimülasyonu, radyofrekans.


Ezio Amorizzo, Francesca De Sanctis, Gianni Colini Baldeschi, Fernando Ricci, Giustino Varrassi. Peripheral nerve stimulation (PNS): A valid and definitive therapeutical option for a case of anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Ağrı. 2024; 36(2): 126-128

Corresponding Author: Francesca De Sanctis, Italy


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.