ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 3  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

An evaluation of the psychosocial characteristics of patients admitted to a pain clinic and their relatives [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(3): 143-148 | DOI: 10.5505/agri.2015.05668  

An evaluation of the psychosocial characteristics of patients admitted to a pain clinic and their relatives

Volkan Hancı, Büşra İkiz, Erşn Günenç, Mariam Sangare, Şule Özbilgin, Yüksel Erkin, Serhan Yurtlu
Dokuz Eylul University

Objectives: This study tested the hypothesis that as pain brings about psychosocial changes in the pain patient, it also does in those relatives dealing with and supporting the patient. In order to test the hypothesis, comparisons of psychosocial status were made among patients with chronic pain, their relatives, and a control group (individuals having no pain and no relative with a pain disorder).
Methods: The study included 270 individuals separated into 3 groups: Patients admitted to the Pain Polyclinic at Dokuz Eylül University Faculty of Medicine with chronic pain (Group CP; n=77), relatives of these patients (Group R; n=98), and individuals age- and sex-matched to the relatives as a control group (Group C; n=95). The demographic values of all individuals were recorded, and psychological evaluations performed on all participants using the SCL 90 test.
Results: Somatization, anxiety, depression, interindividual sensibility, psychosis, paranoia, anger and general symptom index average scores were found to be high in Group R compared to Group C.
Conclusion: Changes in psychosocial status were observed in pain patients and their relatives when compared to the control group. The study recommends that in addition to evaluating the psychological status of pain patients in order to provide them with psychological and medical support, relatives of these patients should also be evaluated carefully and given psychological and medical support to enable necessary diagnosis and treatment.

Keywords: Patient relatives, chronic pain; psychological evaluation.


Ağrı polikliniğine başvuran hastaların ve yakınlarının psikososyal özelliklerinin değerlendirilmesi

Volkan Hancı, Büşra İkiz, Erşn Günenç, Mariam Sangare, Şule Özbilgin, Yüksel Erkin, Serhan Yurtlu
Dokuz Eylül Üniversitesi

Amaç: Ağrı bireyin kendisinden sonra, ona destek olan yakınında bazı psikososyal değişiklikler meydana getirir. Kronik ağrısı olan hasta yakınları da stresli koşullar altında bulunmaktadır. Bu değişiklikler, hasta yakınının psikolojik durumu, baktıkları hastada kronik ağrıya neden olan hastalığın tipi ve bu hasta bakım yönetimine olan çevre desteği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak da değişmektedir. Çalışmamızın hipotezi ağrının hastalarda olduğu gibi, hasta yakınlarında da psikososyal değişikliklere neden olduğudur. Çalışmamızda bu hipotezin test edilmesi amacıyla kontrol grubu (ağrısı olmayan ve ağrısı olan yakını olmayan kişiler) ile kronik ağrı şikayeti olan hastaların ve bu hastaların yakınlarının psikososyal durumları araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Ağrı Polikliniği’ne başvuran ve kronik ağrısı olan ağrı hastaları (Grup KA, n=77) ve bu hastaların yakınları (Grup HY, n=98) ile kronik ağrı hastası yakınına cinsiyet ve yaş olarak eş kontrol grubu olguları (Grup K, n=95) dahil edildi. Tüm gruplara alınan olguların demografik bilgileri alındı. Tüm olgularda psikolojik değerlendirme SCL 90 tarama testi ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda, Grup K ile karşılaştırıldığında, Grup HY’de, somatizasyon, anksiyete, depresyon, kişilerarası duyarlılık, psikotik, paranoid, öfke ve genel semptom indeksi ortalama skorlarının yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Ağrısı olmayan ve ağrısı olan yakını olmayan kişiler ile karşılaştırıldığında, ağrı şikayeti olan hastalar ve yakınlarının psikososyal durumlarında değişiklikler olduğu belirlenmiştir. Ağrısı olan olguların yanında, bu olguların yakınları da psikolojik durumları açısından dikkatle değerlendirilmeli ve gereken tanı ve sağaltım için psikolojik, medikal destek almaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta yakını, kronik ağrı; psikososyal değerlendirme.


Volkan Hancı, Büşra İkiz, Erşn Günenç, Mariam Sangare, Şule Özbilgin, Yüksel Erkin, Serhan Yurtlu. An evaluation of the psychosocial characteristics of patients admitted to a pain clinic and their relatives. Ağrı. 2015; 27(3): 143-148

Corresponding Author: Volkan Hancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.